Getuigenissen


Jezus Leeft, ook vandaag.

Hij schenkt zijn Heilige Geest
aan ieder die daar met een oprecht hart,
een vurig verlangen en in vertrouwen om vraagt.

Daarvan getuigen velen, die antwoord kregen en Hem toelieten
als hun Ultieme Verlosser en Heiland in hun leven.

Zij ontvingen een nieuw leven.

De onderstaande getuigenissen spreken voor zichzelf.

Zoals bij zovelen, hadden wij als echtpaar alles om gelukkig te zijn: huisje, tuintje, lieve en gezonde kinderen en elk een goede betrekking. Toch ontbrak er iets en er kwam vervreemding en afstandelijkheid die onze relatie verzuurde en verbittering met zich meebrachten.

Onze buurvrouw kwam bij ons regelmatig over de vloer en liet niet na om met enthousiasme te getuigen van haar evangelisch geloof.

Zij citeerde, met verve, Bijbelteksten die wonderwel aansloten bij het leven van elke dag. Bovendien bezorgde zij mij het boekje “Het geheim van een gelukkig christelijk leven”. Ik las het en herlas het en verlangde steeds meer naar de aanwezigheid van Jezus in mijn hart.

Zekere dag stortte mijn wereld in elkaar. Onze relatie was op een dieptepunt gekomen. In tranen schreeuwde ik mijn nood uit naar God toe en smeekte Hem om erbarmen.

De Heer heeft mijn gebed verhoord, want korte tijd daarna kwam zijn Geest over mij. Het overkwam  mij gewoon. Ik viel, diep ontroerd, in aanbidding op mijn knieën en er kwam een overweldigende blijdschap en een vrede over mij die ik moeilijk beschrijven kan.

Ik kon mijn geluk niet op en wou het aan iedereen vertellen.

Ik heb Jezus’ aanwezigheid gedurende geruime tijd op een zeer bijzondere manier in mijn hart mogen ervaren.

Tenslotte adviseerde onze buurvrouw mij om eens een gebedsavond bij te wonen van de charismatische gebedsgroep in onze buurgemeente.
Ik werd diep geraakt door de lofprijzing, het gebed, de verkondiging en de prachtige, zinvolle liederen. De tranen stroomden over mijn wangen en ik dacht: “Eindelijk thuis”.

Ik weet nu: Jezus leeft. Hij leeft in mij en door mij en Hij is mij altijd nabij.Mijn ouders waren zeer gelovig. Iedere dag gingen we naar de eucharistie.

Na mijn huwelijk leerde ik de charismatische vernieuwing kennen. Meer dan 20 jaar ga ik naar de bijeenkomsten.


Door de charismatische vernieuwing zijn wij heel andere mensen geworden.
Het heeft mij geleerd op God te vertrouwen.

Als we vertrouwen op God kan Hij ons veel genade geven. Iedere dag bid ik voor de mensen die het nodig hebben.

Iedereen heeft zijn kruis te dragen, maar de Heer kan ons altijd verlichting geven. Wij mogen altijd vertrouwen. De profeet Jesaja zegt:In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht.
Jesaja 30: 15


Als we om kracht vragen aan de Heer, zal Hij ons die altijd schenken. Hij zal met ons op weg gaan. Christus laat ons nooit alleen. Hij is altijd bij ons.

We mogen de Heer ook iedere dag danken en prijzen. Als er een loflied in mijn hart naar boven komt, geeft het mij moed om de dag te beginnen.