Getuigenissen


Hij schenkt zijn Heilige Geest
aan ieder die daar met een oprecht hart,
een vurig verlangen en in vertrouwen om vraagt.
Daarvan getuigen velen, die antwoord kregen en Hem toelieten
als hun Ultieme Verlosser en Heiland in hun leven.
Zij ontvingen een nieuw leven.

Wil je mensen bij de Heer brengen. Wil je hen bemoedigen, troosten, ondersteunen tot geloof brengen. God kan onze persoonlijke ervaringen gebruiken om anderen te helpen indien we dat toelaten. Stel je voor dat jouw getuigenis een levensveranderend effect heeft voor iemand die zoekende is of voor iemand die in nood is. Niets is zo krachtig dan een persoonlijke getuigenis.

Ook jouw getuigenis is belangrijk. Je kan een e-mailtje met jouw getuigenis sturen naar onderstaand adres en vermeldt daarbij of we jouw voornaam mogen gebruiken of dat je liever anoniem blijft.

marc.meirsman@telenet.be

Romeinen 10: 14
Hoe kan men in Hem geloven als men niet van Hem heeft gehoord?
Hoe kan men van Hem horen, als niemand over Hem spreekt?

De onderstaande getuigenissen spreken voor zichzelf.

Zoals bij zovelen, hadden wij als echtpaar alles om gelukkig te zijn: huisje, tuintje, lieve en gezonde kinderen en elk een goede betrekking. Toch ontbrak er iets en er kwam vervreemding en afstandelijkheid die onze relatie verzuurde en verbittering met zich meebrachten.

Onze buurvrouw kwam bij ons regelmatig over de vloer en liet niet na om met enthousiasme te getuigen van haar evangelisch geloof.

Zij citeerde, met verve, Bijbelteksten die wonderwel aansloten bij het leven van elke dag. Bovendien bezorgde zij mij het boekje “Het geheim van een gelukkig christelijk leven”. Ik las het en herlas het en verlangde steeds meer naar de aanwezigheid van Jezus in mijn hart.

Zekere dag stortte mijn wereld in elkaar. Onze relatie was op een dieptepunt gekomen. In tranen schreeuwde ik mijn nood uit naar God toe en smeekte Hem om erbarmen.

De Heer heeft mijn gebed verhoord, want korte tijd daarna kwam zijn Geest over mij. Het overkwam  mij gewoon. Ik viel, diep ontroerd, in aanbidding op mijn knieën en er kwam een overweldigende blijdschap en een vrede over mij die ik moeilijk beschrijven kan.

Ik kon mijn geluk niet op en wou het aan iedereen vertellen.

Ik heb Jezus’ aanwezigheid gedurende geruime tijd op een zeer bijzondere manier in mijn hart mogen ervaren.

Tenslotte adviseerde onze buurvrouw mij om eens een gebedsavond bij te wonen van de charismatische gebedsgroep in onze buurgemeente.
Ik werd diep geraakt door de lofprijzing, het gebed, de verkondiging en de prachtige, zinvolle liederen. De tranen stroomden over mijn wangen en ik dacht: “Eindelijk thuis”.

Ik weet nu: Jezus leeft. Hij leeft in mij en door mij en Hij is mij altijd nabij.


Jezus geneest van een depressie
Getuigenis op de pinksterviering van 6 juni 2022

Jarenlang leed ik onder een grote depressie. Ik zag geen sprankeltje licht meer. Het leven had voor mij elke zin verloren. De levensvonk was weg. ‘s Morgens stond ik op en keek  wanhopig  op tegen de berg van de nieuwe dag. Uitkijkend naar de nacht, slapen dat is wat ik wilde.

Dit veranderde helemaal door een krachtig optreden van Jezus zelf. Die dag begon net als alle andere dagen, even kleurloos. Ik zat in de zetel en iemand las mij voor uit een boek van kardinaal Danneels. Ik zat daar niet echt op te wachten. Integendeel zelfs. Maar uit respect voor de lezer , liet ik het maar gebeuren. Opeens hoorde ik de woorden:

“Wat je in je leven ook hebt gedaan, Jezus vergeeft altijd”

Ik dacht toen: zou dat ook voor mij zijn? Toen gebeurde er iets buitengewoons. Ik hoorde Jezus in mij zeggen: “Ja, ook voor jou”.

Op datzelfde ogenblik, werd ik helemaal bevrijd van jarenlange opgekropte angsten, boosheid, droefheid, schuldgevoelens… Ik werd als het ware omhoog getild door een liefdevolle kracht en ervoer een onbeschrijfelijke vreugde, vrede, vrijheid en een groot vertrouwen. Ik voelde mij helemaal herboren, helemaal nieuw van binnen. Dadelijk was er het verlangen om naar buiten te treden en te getuigen van Jezus’ liefde.

Tijdens een wandeling ontmoette ik een gelovige vrouw. Zij nodigde mij meteen uit om deel te nemen aan een gebedsavond van de charismatische vernieuwing Op dat moment voelde ik mij daar helemaal niet toe aangetrokken. Korte tijd nadien ontmoette ik diezelfde vrouw en in stilte zei ik tegen de Heer: “Hopelijk gaat ze niet weer beginnen over die charismatische gebedsgroep”.  Ze begon dus toch. Uiteindelijk ben ik, om haar tevreden te stellen, toch mee gegaan.

Nu ben ik de Heer bijzonder dankbaar dat Hij mij in contact bracht met de charismatische vernieuwing. Daar kreeg ik een nieuwe Vriend bij: de Heilige Geest. Terecht wordt Hij de Vernieuwer genoemd. Ik voel mij telkens vernieuwd in het samenzijn met de gebedsgroep. Door de sterke lofprijzing, getuigenissen, onderricht, het Woord, de voorbeden…

Heel in het bijzonder richt ik mij tot de jongeren. Wees niet bang om Jezus als Vriend binnen te laten in jullie leven. Hij wil jullie zo graag vervullen met Zijn Liefde en Vreugde. Geef Hem die kans.

In een tijd waarin het helemaal niet meer vanzelfsprekend is om te geloven en in een wereld die begint te lijken op een jungle, durf ik vrijuit te getuigen van de grote kracht van Jezus’ liefde. Want …

Jezus is de bron van het Leven, geeft vorm en smaak aan mijn leven.Mijn ouders waren zeer gelovig. Iedere dag gingen we naar de eucharistie.

Na mijn huwelijk leerde ik de charismatische vernieuwing kennen. Meer dan 20 jaar ga ik naar de bijeenkomsten.


Door de charismatische vernieuwing zijn wij heel andere mensen geworden.
Het heeft mij geleerd op God te vertrouwen.

Als we vertrouwen op God kan Hij ons veel genade geven. Iedere dag bid ik voor de mensen die het nodig hebben.

Iedereen heeft zijn kruis te dragen, maar de Heer kan ons altijd verlichting geven. Wij mogen altijd vertrouwen. De profeet Jesaja zegt:In stille berusting ligt uw redding, in rustig vertrouwen uw kracht.
Jesaja 30: 15


Als we om kracht vragen aan de Heer, zal Hij ons die altijd schenken. Hij zal met ons op weg gaan. Christus laat ons nooit alleen. Hij is altijd bij ons.

We mogen de Heer ook iedere dag danken en prijzen. Als er een loflied in mijn hart naar boven komt, geeft het mij moed om de dag te beginnen.