Nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief willen we iedereen op de hoogte houden van activiteiten, maar vooral ook vorming meegeven voor het leven-in-de-Geest.
Af en toe vertrouwen lezers ons geloofsgetuigenissen toe die we dan ook, met hun toestemming, publiceren. Graag zouden we het aantal getuigenissen zien groeien. Het betreft korte, eenvoudige verhalen over wat de Heer doet in het leven van zussen en broers. Soms volstaan enkele regels. Er gebeuren veel mooie dingen, maar ze worden zo weinig kenbaar gemaakt! Geef een duwtje waar nodig of help zussen en broers iets op papier (of mail) te zetten.

Abonneren op de nieuwsbrief kan via overschrijving voor rekening van:
vzw KCV-Vlaanderen
Kortrijksstraat 17
8700 Tielt
Rekeningnummer: BE 85 403-7079381-06
De prijs voor een jaargang is 20 euro.
Gelieve bij overschrijving uw naam en adres te vermelden.