Wie zijn we?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons.

De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een persoonlijke relatie met God.

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij de charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee!

God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij wacht met open armen! Hij wil leiding en richting geven aan ons bestaan. Hij roept ons om anderen te dienen in zijn liefde.

Hoe het begon

Werking

In Vlaanderen komen wekelijks enkele honderden gelovigen samen in ongeveer 30 gebedsgroepen en gemeenschappen. In de katholieke wereldkerk bedraagt hun aantal meer dan 120 miljoen. Deze charismatische vernieuwing is een open beweging in de Kerk zonder formeel lidmaatschap.

Zij tracht datgene wat zij van God ontvangen heeft in te brengen in de hele Kerk om zo bij te dragen tot haar vernieuwing. De katholieke Kerk en vele andere christelijke kerken ervaren een nieuw Pinksteren, een vernieuwde doorbraak van de heilige Geest die zijn charisma’s (genadegaven) schenkt tot opbouw van de gemeenschap.

Begeleiding

De bisschoppenconferentie benoemde op 12 februari 2004
Marc Meirsman tot eindverantwoordelijke
van de charismatische vernieuwing in Vlaanderen.
marc.meirsman@telenet.be

De bisschoppenconferentie duidde in 2021
mgr. Koen Vanhoutte aan als bisschop referent
voor de charismatische vernieuwing in Vlaanderen.

Priester Filip Hacour werd aangeduid als geestelijke begeleider voor de charismatische vernieuwing in Vlaanderen.

https://youtu.be/VW2dWFGvn6M