Digitale bibliotheek

www.stucom.nl

Op bovenstaande website vindt u gratis downloads van documenten over:

 • Gebed
 • Jezus
 • Bijbel en catechese
 • Oecumenische dialoog algemeen
 • Dialoog Rooms-katholieken – Pinkstergelovigen
 • Dialoog RKK – Evangelische Beweging/Reformatie
 • Joden – christenen
 • Charismatische vernieuwing
 • Leerstoel theologie van de charismatische vernieuwing
 • Nieuwe kerkelijke bewegingen
 • Genezing
 • Demonen en magie, occult of ‘gewoon’ paranormaal?
 • Maria en andere heiligen
 • Liturgie
 • Parochie / Gemeente  
 • Cursus – De Bijbel in het licht van de oude kerkvaders
 • Overige onderwerpen

Een introductietekst over de (katholieke) charismatische vernieuwing is document 0313 en 0084.

Over de ontstaansgeschiedenis van deze vernieuwingsbeweging in de RK kerk:

– De begingeschiedenis (1960-1990) in Nederland vind u in document 0014 en veel over de periode daarna in 0133.
– Bijzondere mensen uit de eerste jaren treft u in de artikelen ‘Mensen van het eerste uur’.

Eén artikel van die serie (0035) gaat over België en twee over het ontstaan in de Verenigde Staten (0033 en 0034. Zie ook 0169uk).