Wie zijn we?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een persoonlijke relatie met God. […]

Read More >
Spiritualiteit

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven werkt en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven. Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt. Op 18 februari 1967 ervoer een groep retraitanten […]

Read More >
Getuigenissen

Jezus Leeft, ook vandaag. Hij schenkt zijn Heilige Geest aan ieder die daar met een oprecht hart, een vurig verlangen en in vertrouwen om vraagt. Daarvan getuigen velen, die antwoord kregen en Hem toelieten als hun Ultieme Verlosser en Heiland in hun leven.Zij ontvingen een nieuw leven. Wil je mensen bij de Heer brengen. Wil […]

Read More >
Gebedsgroepen

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee! God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij […]

Read More >

ACTUEEL

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-1.jpg

De Gekruisigde en Verrezen Jezus
Leeft

Hij is onze Herder,
onze Redder,
onze Bevrijder,
onze Geliefde,
Nu en altijd!

TERUGBLIK PINKSTERMAANDAG 6 JUNI 2022

Op Pinkstermaandag 6 juni verzamelden honderden mensen uit de
Vlaamse charismatische gebedsgroepen en gemeenschappen in het
meetingcenter van Sunparks-vakantiepark in Mol. Het was de jaarlijkse
samenkomst (het was geleden van vóór de coronatijd): een dag van
lofprijs, onderwijs en ontmoeting.
Het was een bijzondere editie. Want KCV vierde haar 55-jarig wereldwijd
bestaan. Op dit ogenblik zijn meer dan 150 miljoen katholieken betrokken
bij KCV.
Het thema van de dag was “Heer, ik wil U kennen”. Gastspreker was
Mattias Demaerel die sprak over de rode draad die in de bijbel van
Genesis tot Openbaring loopt en aanspoort om God op een compleet
andere manier te gaan beleven. In de namiddag verzorgde de
oecumenisch ingestelde jongerenband Cross That Bridge een tijd van
lofzang, geloofsgetuigenis en gebed. De hele dag werd trouwens
omkaderd door veel lofzang, getuigenis en gebed.
Een sterk moment tijdens de sloteucharistie was het samen bidden om
een vernieuwde doorbaak van de kracht van de Heilige Geest in het leven
van de aanwezigen en het bidden met en voor elkaar vanuit de gaven
(charisma’s) van de Heilige Geest.
Met een lofzang in het hart en op de lippen en in de vreugde van de
Heilige Geest trokken de deelnemers in de vooravond huiswaarts.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Godly-Play-Pinkstervierng-2022-768x1024.jpg

Betreffende het Godly play aanbod op de Pinksterviering van laatst mogen wij terugkijken op twee mooie Godlyplay momenten die plaats konden vinden en waarop enerzijds het “mysterie van Pinksteren” werd gebracht en verwerkt, en in de namiddag de “terugkeer uit de ballingschap”.

Dit laatste verhaal werd op aanvraag van de aanwezigen gebracht waarna verwondering, verwerking en feestelijk afsluiten.   


KATHOLIEKE CHARISMATISCHE VERNIEUWING  55 jaar
1967 – 2022

🔥

EEN STROOM VAN GENADE VOOR DE WERELD 


Miniatuurafbeelding van een Lens-resultaat

De Katholieke Charismatische Vernieuwing bestaat 55 jaar.

55 jaar geleden, 17-19 februari 1967, op een retraiteweekend van de katholieke Duquesne-universiteit te Pittsburgh werden de studenten vervuld van de H. Geest.  Een sterke ervaring die zich vertaalde in een langdurig gebed en lofprijzing.  Ze werden een uitstoring van charisma’s gewaar.  Hun geloofsleven werd veranderd en de meesten werden begeesterd, stoutmoedig en gingen evangeliseren. 

We prijzen de Heer voor zoveel zegeningen die over de wereld zijn uitgestort en voor zoveel levens die door Zijn Geest zijn veranderd door deze stroom van genade. 

Archiefbeelden

Trouw blijven aan de oproep om te delen met alle genade van de doop in de Heilige Geest in deze tijd van pandemie. 

Herbekijk de internationale vieringen van
zaterdag 19 februari 2022
in de Ark of de Dove, Pennsylvania en elders.

Alle sessies van de livestream zijn opgenomen en te bekijken via onderstaande video’s.

Engelstalige sessie

Portugese sessie

Spaanse sessie

Boodschap van Patti Mansfield, getuige van het eerste uur.


KCV Vlaanderen
samen één in de lofprijzing.

BID EN ZING MET ONS MEE OP ELK GEWENST OGENBLIK.
Klik op ‘Lofprijzing oefenen’

WAT ONS BEZIELT

 

Daarom zend ik tot u
wat door mijn Vader beloofd is.

(Lucas 24: 49)

 

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome

kwam volgende vers in het daglicht te staan.

 

En de hoop wordt niet teleurgesteld,

want Gods liefde is in ons hart uitgestort

door de heilige Geest die ons werd geschonken.

 (Romeinen 5: 5)

 

We danken de Heer voor de leiding van zijn Heilige Geest.

 

Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest

die over u komt, om Mijn getuigen te zijn.

(Handelingen 1: 8 )

 


Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen wij niets: het is de Geest die ons kracht geeft om door te gaan.

 


Zoals heel het leven van Jezus door de Geest bezield werd, zo moet het leven van de Kerk en van ieder van haar leden, onder de leiding staan van dezelfde Geest. 


Zet de Heilige Geest niet in een kooi, bied geen weerstand aan de wind die waait om in vrijheid op weg te gaan.

Doof het brandend vuur van de liefde niet, gebruik uw leven voor God en voor de mensen.

Deel het Evangelie mee in woord en daad aan degenen die u op uw weg ontmoet. 

 

Iedere gelovige heeft de opdracht om handen en voeten van Jezus te zijn.

 

Kanunnik Wilfried Brieven over
Eenheid onder de christelijke kerken‘.

KCV-BROCHURES – EIGEN UITGAVE

Klik op de onderstaande afbeeldingen

Enkele gedachten rond angst en de vrede die Jezus wil geven.
(14 minuten)


Door Marc Meirsman, eindverantwoordelijke
KCV-Vlaanderen.


Op 30 december 2021 werd deze opname 572 keren bekeken.
Wereldwijde Charis-bijeenkomst voor jongeren via de livestream.Kom Heilige Geest
en vul ons hart.