Wie zijn we?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een persoonlijke relatie met God. […]

Read More
Spiritualiteit

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven werkt en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven. Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt. Op 18 februari 1967 ervoer een groep retraitanten […]

Read More
Getuigenissen

Hij schenkt zijn Heilige Geest aan ieder die daar met een oprecht hart, een vurig verlangen en in vertrouwen om vraagt. Daarvan getuigen velen, die antwoord kregen en Hem toelieten als hun Ultieme Verlosser en Heiland in hun leven.Zij ontvingen een nieuw leven. Wil je mensen bij de Heer brengen. Wil je hen bemoedigen, troosten, […]

Read More
Gebedsgroepen

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee! God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij […]

Read More

Home

LEES DIT GOED
Wegens een interne herschikking
binnen het KCV landschap in Vlaanderen
kunnen financiële verrichtingen
voor abonnementen,
deelname aan KCV Vlaanderen-activiteiten
en giften
voortaan gebeuren
via de nieuwe KCV-rekening
BE78 7340 7802 4886 van KCV vzw

Alle correspondentie met KCV Vlaanderen
kan voortaan gebeuren via:
KCV vzw, Nieuwe Beggaardenstraat 46,
2800 Mechelen – 0486 41 73 76
e-mail: info@kcvvlaanderen.be


Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Wat-ons-bezielt-4.jpg

 “Daar wij leven door de Geest,
moeten we ook leven volgens de Geest”.
(Galaten 5,25)

“Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid”, (2Kor 3,17). 

mm

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is De-apostel-Paulus-in-zijn-brief-aan-de-Efeziers-1-913x1024.jpg

De Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb (Johannes 14:26). 

Hij zal u dopen met Heilige Geest en met vuur (Mattheüs 3:11).

De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. (Romeinen 5,5). 

Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid (2 Tim. 1:7).

Jullie zullen kracht ontvangen van de heilige Geest die over jullie komt om mijn getuigen te zijn (Hand. 1, 8). 

Zonder de kracht van de Heilige Geest, kunnen we niets doen: het is de Geest die ons de kracht geeft om door te gaan.

Zoals heel Jezus’ leven bezield werd door de Geest, zo staat ook het leven van de Kerk en van al haar leden onder leiding van diezelfde Geest.
(Paus Franciscus)

Eigen uitgave

Klik op de afbeelding voor de webwinkel