Wie zijn we?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een persoonlijke relatie met God. […]

Read More >
Spiritualiteit

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven. Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt. Op 18 februari 1967 ervoer een groep retraitanten […]

Read More >
Getuigenissen

Jezus Leeft, ook vandaag. Hij schenkt zijn Heilige Geest aan ieder die daar met een oprecht hart, een vurig verlangen en in vertrouwen om vraagt. Daarvan getuigen velen, die antwoord kregen en Hem toelieten als hun Ultieme Verlosser en Heiland in hun leven. Zij ontvingen een nieuw leven. De onderstaande getuigenissen spreken voor zichzelf. Zoals […]

Read More >
Gebedsgroepen

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee! God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij […]

Read More >

ACTUEEL

Dienstencentrum KCV – Paterskerk – Kortrijkstraat 17 8700 Tielt
10 DAGEN PERMANENTE AANBIDDING IN HUIS TABOR.Het jaarlijkse aanbiddingsfestival
VENITE ADOREMUS

Het festival begint op donderdag 12 november om 18.00 u. met een eucharistie en loopt tot zondag 22 november, eindigend om 09.00 u. met een eucharistie.

Voor meer info, ga naar:

Activiteiten, Aanbidding.


Andere charismatische locaties voor deze aanbidding: zie onderstaande linken.

‘Zaden van het Woord’

in Tongeren

en ‘Cara Nova o Maria’

in Gent-Brugge.

PAS VERSCHENEN

LOFPRIJZINGSBROCHURE

Er schuilt een geweldige kracht in het loven en prijzen van God in alle omstandigheden.

Met het oog op de toekomst die God al aan het scheppen is in deze coronatijd, is dit een oproep om opnieuw te bezinnen over de kern van de lofprijzing.

Deze brochure tracht een helder antwoord te geven op onderstaande vragen en je vindt er ook praktische tips voor de gebedssamenkomsten.

– Wat is lofprijzing en wat is het niet?
– Hoe, waar, waarmee, waarom, wanneer, met wie zullen we de Heer prijzen?

Voor meer info, ga naar LOFPRIJZING

https://kcvvlaanderen.be/lofprijzing/


GEBEDSBROCHURE

Jongere mensen zoeken naar woorden om wat diep in hen leeft naar boven te laten komen. Ouderen vragen regelmatig naar zinvolle, toegankelijke gebeden.

KCV Vlaanderen wil op een toegankelijk wijze, tegemoet komen aan deze nood en verspreidt daartoe een gloednieuwe gebedsbrochure:

“Als gij bidt, zeg dan … “

Uitgegeven in een grote leesletter.

Voor meer info, ga naar Activiteiten, Oase van gebed.

https://kcvvlaanderen.be/oase-van-gebed/JAARTHEMA


Het Interdiocesaan Team onderscheidde in gebed volgend jaarthemaDaarom zend ik tot u wat door mijn Vader beloofd is.

(Lucas 24: 49)


Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome

kwam volgende vers in het daglicht te staan.


En de hoop wordt niet teleurgesteld,

want Gods liefde is in ons hart uitgestort

door de heilige Geest die ons werd geschonken.

 (Romeinen 5: 5)


We danken de Heer voor de leiding van zijn Heilige Geest.


Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest

die over u komt, om Mijn getuigen te zijn.

(Handelingen 1: 8 )


Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen wij niets: het is de Geest die ons kracht geeft om door te gaan.Zoals heel het leven van Jezus door de Geest bezield werd, zo moet het leven van de Kerk en van ieder van haar leden, onder de leiding staan van dezelfde Geest. 


Zet de Heilige Geest niet in een kooi, bied geen weerstand aan de wind die waait om in vrijheid op weg te gaan.

Doof het brandend vuur van de liefde niet, gebruik uw leven voor God en voor de mensen.

Deel het Evangelie mee in woord en daad aan degenen die u op uw weg ontmoet. 


Iedere gelovige heeft de opdracht om handen en voeten van Jezus te zijn.


Kom Heilige Geest
en vul ons hart.