Wie zijn we?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een persoonlijke relatie met God. […]

Read More >
Spiritualiteit

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven. Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt. Pinksteren is: het komen van de Geest in […]

Read More >
Getuigenissen

Er schuilt een geweldige kracht in het loven en prijzen van God in alle omstandigheden. God prijzen is beter dan Hem te smeken om de pijnlijke omstandigheden te veranderen. Hem prijzen betekent dat we aanvaarden dat Hij weet heeft van wat er gebeurt. Lofprijzing is gebaseerd op het aanvaarden van het heden als onderdeel van […]

Read More >
Gebedsgroepen

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een stroming binnen de Rooms-katholieke Kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een meer persoonlijke relatie met […]

Read More >

PAS VERSCHENEN

GEBEDSBROCHURE

Jongere mensen zoeken naar woorden om wat diep in hen leeft naar boven te laten komen. Ouderen vragen regelmatig naar zinvolle, toegankelijke gebeden.


KCV Vlaanderen wil op een toegankelijk wijze, tegemoet komen aan deze nood en verspreidt daartoe een gloednieuwe gebedsbrochure:

“Als gij bidt, zeg dan … “


Voor meer info, ga naar Activiteiten, Oase van gebed, (hier aanvinken)


NOVEENBOEKJE

De teksten van het noveenboekje, vindt u onder de hoofding Activiteiten, Pinksterviering (hier aanvinken)


JAARTHEMA 

Leef volgens de Geest

“Daarom zend ik tot u wat door mijn Vader beloofd is” (Lucas 24,49). 

“Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om Mijn getuigen te zijn” (Handelingen 1,8).

 Tijdens de julivergadering van het Interdiocesaan Team werd in gebed een nieuw jaarthema onderscheiden. Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome kwam vers 25 van hoofdstuk 5 in het daglicht te staan.
Het nieuwe jaar thema luidt: Leef volgens de Geest. We danken de Heer voor de leiding van zijn Heilige Geest.

KCVVlaanderen.be

Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen wij niets doen: het is de Geest die ons kracht geeft om door te gaan. Zoals heel het leven van Jezus door de Geest bezield werd, zo moet het leven van de Kerk en van ieder van haar leden, onder de leiding staan van dezelfde Geest. 

Zet de Heilige Geest niet in een kooi, bied geen weerstand aan de wind die waait om in vrijheid op weg te gaan. Doof het brandend vuur van de liefde niet, gebruik uw leven voor God en voor de mensen. Deel het Evangelie mee in woord en daad aan degenen die u op uw weg ontmoet.