Wie zijn we?

De Katholieke Charismatische Vernieuwing is een stroming binnen de Katholieke kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons. De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een persoonlijke relatie met God. […]

Read More >
Spiritualiteit

Spiritualiteit is zien hoe God in mijn leven werkt en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven. Pinksterspiritualiteit is dan: kijken hoe de Heilige Geest in mijn leven werkt, en zoeken welk antwoord ik daarop kan geven, zoeken hoe ik kan meewerken met wat God mij aanbiedt. Op 18 februari 1967 ervoer een groep retraitanten […]

Read More >
Getuigenissen

Jezus Leeft, ook vandaag. Hij schenkt zijn Heilige Geest aan ieder die daar met een oprecht hart, een vurig verlangen en in vertrouwen om vraagt. Daarvan getuigen velen, die antwoord kregen en Hem toelieten als hun Ultieme Verlosser en Heiland in hun leven. Zij ontvingen een nieuw leven. De onderstaande getuigenissen spreken voor zichzelf. Zoals […]

Read More >
Gebedsgroepen

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee! God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij […]

Read More >

ACTUEEL

Retraite van 5 tot 7 november 2021
Aansluitend bij de gemeenschap Maria Kefas. Dit in het kader van CHARIS.
Voor info en inschrijving
klik op het woordje ‘Retraite’ hieronder.

KCV Vlaanderen
samen één in de lofprijzing.

BID EN ZING MET ONS MEE OP ELK GEWENST OGENBLIK.
Klik op ‘Lofprijzing oefenen’

Enkele gedachten rond angst en de vrede die Jezus wil geven.
(14 minuten)


Door Marc Meirsman, eindverantwoordelijke
KCV-Vlaanderen.


Kanunnik Wilfried Brieven over
Eenheid onder de christelijke kerken‘.

Wereldwijde Charis-bijeenkomst voor jongeren via de livestream.RECENT VERSCHENEN

BINNENPRETJES

Feitjes uit het dagelijkse leven.
Soms zomaar in het voorbijgaan.
Soms onverwachts.
Feitjes die binnenpretjes veroorzaken.
Een genezend middel bij de ernst van elke dag.
De bijbel zegt:
“Een blij hart bevordert de genezing,
maar een neerslachtige geest
doet de beenderen verdorren”.

Deze ‘binnenpretjes’ zijn bedoeld als een mild geneesmiddel tegen elke vorm van ontmoediging in deze tijd.

Met geneesmiddelen mag je nooit overdrijven. Een juiste dosis is van groot belang! Eén ‘binnenpretje’ per dag.

Het doet denken aan het Engelse gezegde:

‘An Apple a Day Keeps the Doctor Away’(een appel per dag houdt de dokter weg).

Wees zuinig met deze medicatie. Ga er verstandig mee om en…laat het elke dag een glimlach op je gelaat en in je hart toveren.

Binnenpretjes, 48 blz., geïllustreerd
€ 10.00 (verzendingskosten inbegrepen)
36 leuke stukjes, korte verhaaltjes met een boodschap
Tekst/layout/illustratie: Marc Meirsman

Bestellen:

KCV Dienstencentrum, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt

e-mail: info@kcvvlaanderen.be

of via de webshop: https://dienstencentrumkcv.be/BID EN SMEEK IN DE GEEST

Deze brochure is een aanvulling op de eerste brochure
“Als gij bidt, zeg dan … “. Daarvan is nog een voorraad beschikbaar.

De teksten van “Bid en smeek in de Geest” willen een hulp zijn bij het persoonlijk gebed of bij het gebed in het gezin.
Het boekje kan ook aangeboden worden als geschenkje bij een ziekenbezoek, aan mensen in rusthuizen of bij tal van andere gelegenheden. Ook zij die werkzaam zijn in de pastoraal zullen hierin een aanbod vinden van zinvolle gebedsteksten voor allerlei vieringen en andere gelegenheden.

Voor meer info, ga naar Activiteiten, Oase van gebed.

 

LOFPRIJZINGSBROCHURE

Er schuilt een geweldige kracht in het loven en prijzen van God in alle omstandigheden.

Met het oog op de toekomst die God al aan het scheppen is in deze coronatijd, is dit een oproep om opnieuw te bezinnen over de kern van de lofprijzing.

Deze brochure tracht een helder antwoord te geven op onderstaande vragen en je vindt er ook praktische tips voor de gebedssamenkomsten.

– Wat is lofprijzing en wat is het niet?
– Hoe, waar, waarmee, waarom, wanneer, met wie zullen we de Heer prijzen?

Voor meer info, ga naar LOFPRIJZING

 

GEBEDSBROCHURE

 

Jongere mensen zoeken naar woorden om wat diep in hen leeft naar boven te laten komen. Ouderen vragen regelmatig naar zinvolle, toegankelijke gebeden.

 

KCV Vlaanderen wil op een toegankelijk wijze, tegemoet komen aan deze nood en verspreidt daartoe een gloednieuwe gebedsbrochure:

 

“Als gij bidt, zeg dan … “

 

Uitgegeven in een grote leesletter.

 

Voor meer info, ga naar Activiteiten, Oase van gebed.

 

https://kcvvlaanderen.be/oase-van-gebed/

 

WAT ONS BEZIELT

 

Daarom zend ik tot u
wat door mijn Vader beloofd is.

(Lucas 24: 49)

 

Uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome

kwam volgende vers in het daglicht te staan.

 

En de hoop wordt niet teleurgesteld,

want Gods liefde is in ons hart uitgestort

door de heilige Geest die ons werd geschonken.

 (Romeinen 5: 5)

 

We danken de Heer voor de leiding van zijn Heilige Geest.

 

Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest

die over u komt, om Mijn getuigen te zijn.

(Handelingen 1: 8 )

 


Zonder de kracht van de Heilige Geest kunnen wij niets: het is de Geest die ons kracht geeft om door te gaan.

 


Zoals heel het leven van Jezus door de Geest bezield werd, zo moet het leven van de Kerk en van ieder van haar leden, onder de leiding staan van dezelfde Geest. 


Zet de Heilige Geest niet in een kooi, bied geen weerstand aan de wind die waait om in vrijheid op weg te gaan.

Doof het brandend vuur van de liefde niet, gebruik uw leven voor God en voor de mensen.

Deel het Evangelie mee in woord en daad aan degenen die u op uw weg ontmoet. 

 

Iedere gelovige heeft de opdracht om handen en voeten van Jezus te zijn.

 

Kom Heilige Geest
en vul ons hart.