Steun

Meer dan ooit is de verkondiging van de blijde boodschap een noodzaak geworden. Velen verzinken in een zinloos leven. Bijna dagelijks zijn we getuige van de dramatische gevolgen daarvan. Er is nood, er is honger en dorst naar een boodschap die zin, visie en toekomst geeft. Er is nood aan Iemand die de diepste levensvervulling kan geven!

Om als christenen aan deze nood tegemoet te komen, moeten we ook over de nodige middelen kunnen beschikken. Daarom is het goed om, naar het voorbeeld van christenen in andere landen, ook edelmoedig te zijn in onze materiële solidariteit.

Wij hebben zoveel van de Heer ontvangen, laten we niet karig zijn in het terugschenken van wat uiteindelijk aan Hem toebehoort; opdat Zijn Rijk kome, Zijn Naam geheiligd worde en door onze solidariteit Zijn wil kan geschieden.

Bijdragen kunnen gestort worden op rekeningnummer:

BE85 4037 0793 8106 van K.C.V. vzw, 8700 Tielt met vermelding “gift”.