Lofprijzing in moeilijke tijden

Wekelijks nieuwe teksten: gebedsgroep Sjaloom Mechelen, gebedsgroep Maria-Johannes Leuven.

Gebedsgroep Sjaloom Mechelen

KCV Vlaanderen samen één in de lofprijzing
WEEK ZO 13 JUNI – ZA 19 JUNI 2021
BID EN ZING MET ONS MEE OP ELK GEWENST OGENBLIK

Gebedsgroep Maria-Johannes Leuven

Vanaf volgende week willen we terug ’live’ starten met de gebedsavond. We hopen dat het in het
seminarie kan! Wil mee bidden voor een goede start.