Gebedssamenkomsten

Wie in een charismatische gebedsgroep binnenkomt, ziet en ervaart een aantal nieuwe dingen.

Wat bezoekers direct opvalt is de blije sfeer, blije christenen. En niet zelden worden mensen juist daardoor diep in hun hart geraakt.

Zijn de mensen die tot een charismatische groep behoren dan anders dan anderen? Neen!

Het zijn dezelfde mensen als alle anderen, want er zijn geen andere mensen, dan mensen!


Maar diep in hun hart is er wel iets veranderd. Je zou het kunnen vergelijken met de apostelen vóór Pinksteren en diezelfde apostelen nà Pinksteren.

Er is een nieuwe kracht in hun leven gekomen die hen anders doet aankijken tegenover zichzelf, de anderen en het leven.

De vreugde van de Heer is mijn kracht.
Nehemia 8: 10

Of zoals Paulus dat zegt: het zijn mensen geworden met een nieuwe visie.

Geheel uw denken moet zich vernieuwen.
Efesiërs 4: 23

Wat nog opvalt als je in een charismatische gebedsbijeenkomst binnenkomt is de manier van bidden.

Men bidt luidop – spontaan – en als gemeenschap.

Men deelt al biddend in elkaars geloof en toetst zijn geloof aan dat van de gemeenschap.

Men bidt spontaan en volgt daarin de leiding en de inspiratie van de H.Geest die werkt in de gemeenschap en in ieder afzonderlijk.

Men bidt als gemeenschap, want het is de Heilige Geest die ‘Kerk’ maakt, die ‘gemeenschap

Een charismatische gebedsbijeenkomst rust op 3 peilers. Die halen we uit het Pinksterverhaal in Handelingen. Dat verhaal laat ons drie grote momenten zien waarvan de Heilige Geest de Meester en de Leider is.

1. De uitstorting van de Heilige Geest en de lofprijzing (Hand. 2,1-13)
https://www.bible.com/nl/bible/1990/ACT.2.1-13.HSV

2. De verkondiging door de apostel Petrus (Hand. 2,14-36)
https://www.bible.com/nl/bible/1990/ACT.2.14-36.HSV

3. De vruchten en de getuigenissen (Hand. 2,37-41)
https://www.bible.com/nl/bible/328/ACT.2.37-41.NBG51

Samengevat komt dit neer op drie sleutelwoorden:

lofprijzing – verkondiging – getuigenis.