Pinksterviering

Met de leden van Charis hebben we besloten de pinksterviering 2020 niet te laten doorgaan, gezien de toestand in ons land en gezien de onmogelijkheid om zo’n viering degelijk voor te bereiden.

Alle DT’s ontvingen de noveen via digitale weg en we hopen dat de teksten hun weg zullen vinden naar de groepen en onze zussen en broers.

Klik op ‘pinksternoveen 2020’ voor de teksten van het noveenboekje.

Pinksternoveen 2020
Noveen boekje

Pinkstermaandag in Mol 2019

Leef volgens de Geest

Pinkstermaandag in Mol 2016

De liefde van Christus laat ons niet met rust.
PINKSTEREN
RICHTING GEVEN AAN JE LEVEN !


Een ingebouwd navigatiesysteem in je auto, vandaag is dit een normaal gegeven.
Je moet de juiste bestemming invoeren, anders lukt het helemaal niet en dool je maar wat rond.

Gelovigen hebben ook een ingebouwd navigatiesysteem dat hen begeleidt op hun levensweg. Als, ze die gps juist instellen, houdt die hen steeds op de juiste weg.

Bij ons doopsel krijgen wij onze gps met: Gods Geest. En door ons vormsel wordt die als het ware geüpdatet.

Stilletjes aan komt het besef hoe we die gps op de juiste koers kunnen houden. Op onze levensweg kiezen we om te leven zoals Jezus, om te leven naar Gods Geest.

Dikwijls moeten we die gps updaten, want soms raken we door omstandigheden of eigengereide keuzes toch de weg kwijt. We raken als het ware wat gedesoriënteerd.

Maar elk jaar is daar opnieuw het Pinksterfeest dat ons wakker schudt en een nieuw elan geeft. Pinksteren is het feest van de Geest van God.

We laten ons door die Geest ‘begeesteren’

Hij is de stem diep in ons die ons oproept om die geestdrift te delen. Die ons die aanzet, dat duwtje geeft om mensen in nood een helpende hand te reiken. De vreugde van je gelovig zijn uitstralen in je leven en je werken, en dat samen met anderen te beleven. Leven als geestdriftige mensen. Het kan als je Gods Geest in jou maar zijn werk laat doen!

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.

Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt. Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft. Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een frisse bries over de aarde waait.

Pinksteren is de kracht van God in elkaar erkennen en in zijn Geest

en met elkaar verder gaan.

( Greet Brokerhof-Vanderwaa)
*Pinsteren * door Christine Haghebaert *past.eenh. Emmaüs-St.-Andries-St.-Michiels-Brugge