Pinksterviering

PINKSTERVIERING MAANDAG 6 JUNI 2022

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Godly-Play-Pinkstervierng-2022-768x1024.jpg

Betreffende het Godly play aanbod op de Pinksterviering van laatst mogen wij terugkijken op twee mooie Godlyplay momenten die plaats konden vinden en waarop enerzijds het “mysterie van Pinksteren” werd gebracht en verwerkt, en in de namiddag de “terugkeer uit de ballingschap”.

Dit laatste verhaal werd op aanvraag van de aanwezigen gebracht waarna verwondering, verwerking en feestelijk afsluiten.   


Pinkstermaandag in Mol 2019

Leef volgens de Geest

Pinkstermaandag in Mol 2016

De liefde van Christus laat ons niet met rust.
PINKSTEREN
RICHTING GEVEN AAN JE LEVEN !


Een ingebouwd navigatiesysteem in je auto, vandaag is dit een normaal gegeven.
Je moet de juiste bestemming invoeren, anders lukt het helemaal niet en dool je maar wat rond.

Gelovigen hebben ook een ingebouwd navigatiesysteem dat hen begeleidt op hun levensweg. Als, ze die gps juist instellen, houdt die hen steeds op de juiste weg.

Bij ons doopsel krijgen wij onze gps met: Gods Geest. En door ons vormsel wordt die als het ware geüpdatet.

Stilletjes aan komt het besef hoe we die gps op de juiste koers kunnen houden. Op onze levensweg kiezen we om te leven zoals Jezus, om te leven naar Gods Geest.

Dikwijls moeten we die gps updaten, want soms raken we door omstandigheden of eigengereide keuzes toch de weg kwijt. We raken als het ware wat gedesoriënteerd.

Maar elk jaar is daar opnieuw het Pinksterfeest dat ons wakker schudt en een nieuw elan geeft. Pinksteren is het feest van de Geest van God.

We laten ons door die Geest ‘begeesteren’

Hij is de stem diep in ons die ons oproept om die geestdrift te delen. Die ons die aanzet, dat duwtje geeft om mensen in nood een helpende hand te reiken. De vreugde van je gelovig zijn uitstralen in je leven en je werken, en dat samen met anderen te beleven. Leven als geestdriftige mensen. Het kan als je Gods Geest in jou maar zijn werk laat doen!

Pinksteren is openstaan voor een kracht die je boven jezelf uittilt.

Is warm lopen voor iets wat hoop geeft en uitzicht biedt. Is geloven dat heel gewone mensen iets buitengewoons tot stand kunnen brengen als ze zich laten inspireren door woorden van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen en alles wat in je is openzetten voor een droom die lucht geeft. Is je vleugels uitslaan en je mee laten nemen door die windvlaag van Boven die als een frisse bries over de aarde waait.

Pinksteren is de kracht van God in elkaar erkennen en in zijn Geest

en met elkaar verder gaan.

( Greet Brokerhof-Vanderwaa)
*Pinsteren * door Christine Haghebaert *past.eenh. Emmaüs-St.-Andries-St.-Michiels-Brugge