Charis

https://www.charis.international/en/home/

Sinds Pinksteren 2019 is CHARIS van start gegaan.

Het is een dienstverlenende structuur die tegemoet komt aan de wens van Paus Franciscus.

“Charis is een nieuwe en enige internationale dienstverlening
voor alle uitingen van
Katholieke Charismatische Vernieuwing.”
(Uit de statuten van Charis)

17 mei 2021


Paus Franciscus heeft de Argentijn Pino Scafuro tijdelijk aangesteld als moderator van Charis, de internationale dienstverlening ten behoeve van de nationale bewegingen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV). Hij volgt er ad interim onze landgenoot Jean-Luc Moens op, die sinds 2018 de samenwerking van de bewegingen en groepen die wereldwijd opereren onder de benaming Charismatische Vernieuwing coördineerde. Moens nam in april ontslag om voor zijn oudste, verlamde dochter te kunnen zorgen.Een van de leidinggevenden van Charis was onze landgenoot dr. Jean-Luc Moens, lid van de Emmanuelgemeenschap. Hij werd op 8 december 2018, benoemd tot moderator van Charis voor een termijn van drie jaar.

Pater Raniero Cantalamessa is de kerkelijke assistent van Charis.


Twee andere opmerkelijke leden van de 18-koppige stuurgroep van Charis zijn de Franse diaken Etienne Mellot, die voor de Bisschoppenconferentie van Frankrijk (CEF) de gemeenschap van charismatische vernieuwingsgroepen coördineert en zijn landgenoot François Prouteau, de voorzitter van de christelijke beweging Fondacio.

Etienne Mellot
Etienne Mellot
François Prouteau

Charis-moderator Jean-Luc Moens over de visie van paus Franciscus betreffende
‘De Vernieuwing’. Terugblik op zijn persoonlijke geschiedenis.

Kanunnik Wilfried Brieven over de toespraak van paus Franciscus, ten aanhoren van 600 leiders van 69 landen, op het Sint-Pietersplein betreffende het belang van Charis.Ad experimentum

De statuten van de nieuwe instantie werden goedgekeurd ad experimentum, dat wil zeggen voor een proefperiode. De werking ervan moet daarom worden geëvalueerd voordat ze definitief kunnen worden vastgelegd. De statuten, van Charis, zijn in werking getreden op Pinksteren, 9 juni 2019.

Bron: VaticanNews

“Charis is een nieuwe en enige internationale dienstverlening
voor alle uitingen van
Katholieke Charismatische Vernieuwing”


De algemene doelen van CHARIS

Uit de statuten van Charis

a) De genade van doop in de Heilige Geest doorheen de Kerk helpen verdiepen en bevorderen.

b) De uitoefening van charisma’s, niet alleen in katholieke charismatische vernieuwing, maar ook in de hele Kerk bevorderen.

c) De geestelijke verdieping en heiligheid aanmoedigen van mensen die in de ervaring van doop in de Heilige Geest leven.

d) Toewijding aan evangelisatie aanmoedigen, vooral nieuwe evangelisatie en evangelisatie van de cultuur, met respect voor godsdienstvrijheid.

e) Samenwerking aanmoedigen tussen gemeenschappen die geboren zijn vanuit katholieke charismatische vernieuwing met het oog op het beschikbaar maken van de ervaring van bepaalde gemeenschappen ten dienste van iedereen.

f) De oecumenische dimensie van katholieke charismatische vernieuwing en de toewijding in dienstbetoon aan de eenheid van alle christenen bevorderen.

g) Specifieke onderwerpen identificeren en bevorderen die kunnen helpen de genade van Pinksteren te verdiepen.

h) Netwerkvorming en samenwerking
aanmoedigen tussen realiteiten in katholieke charismatische vernieuwing op het gebied van vorming, evangelisatie et cetera.

i) Dienstbaarheid aan de armen en sociale actie door katholieke charismatische vernieuwing bevorderen.

j) Gelegenheden voor training en vorming organiseren, afgestemd op de noden die verwoord zijn door de Algemene Vergadering.

k) Leden van de clerus en religieuzen in staat stellen hun ervaring met katholieke charismatische vernieuwing te verdiepen en er meer ten volle aan deel te nemen.

l) Gemeenschap bevorderen tussen personen die betrokken zijn bij verschillende realiteiten binnen katholieke charismatische vernieuwing met kerkelijke bewegingen die niet vanuit deze stroom van genade ontstaan zijn; en met andere christelijke kerken en gemeenschappen, in het bijzonder die de ervaring van Pinksteren leven.

m) Grote evenementen, colloquia en leidersbijeenkomsten organiseren om de ervaringen met de Heilige Geest te kunnen delen en uitwisselen.

CHARIS VLAANDEREN

bestaat uit:

Katholieke Charismatische Vernieuwing: www.kcvvlaanderen.be

Gemeenschap Emmanuel: www.emmanuelvlaanderen.be

Jerusalemgemeenschap: www.jerusalem-community.be

Gemeenschap Maria Kefas: www.mariakefas.be

Gemeenschap Zaden van het Woord: 
https://www.tongerlo.org/2020/03/21/zaden-van-het-woord-compendium/

Dankbaarheid om wat de Heilige Geest in andere
christelijke kerken bewerkt 

Het is heel belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat de andere christelijke Kerken niet totaal in de dwaling staan, evenmin als wij, katholieken, de volheid van de waarheid consequent beleven.

Het Concilie wees er reeds op: “De Kerken van het Oosten bezitten vanaf het begin een schat , waaruit de Kerk van het Westen op het gebied van de liturgie en de geestelijk traditie in ruime mate geput heeft.” (nr 14). Het is duidelijk dat de  lofprijzing in de feestelijke vieringen voor ons een voorbeeld kan zijn. De rol van de Heilige Geest wordt in het Oosten veel sterker beklemtoond dan bij ons in het Westen het geval was. Ook kunnen de prachtige Maria-hymnen uit de oosterse liturgie ons inspireren.

De Kerken uit de Hervorming hebben steeds Christus openlijk beleden als God en Heer en als de enige Middelaar tussen God en mens en als het middelpunt van de kerkelijke gemeenschap (nr 20).

Ook de eerbied en de liefde voor het woord van God in de Schrift, moet voor ons een voorbeeld zijn.

Tot besluit wil ik allen uitnodigen om op de eerste plaats door ons gebed aan de Heer te vragen dat Hij het uur van de zichtbare eenheid van alle christenen bespoedigt.

Kan. Wilfried Brieven