Charis

https://charisbelgium.be/

https://www.charis.international/en/home/

De visie en werking van CHARIS

Kennismaking tijdens de visiedag van zaterdag 23 april 2022.
Verslag van de Europese Conferentie van CHARIS, waartoe KCV ook behoort.

Toelichting door de Belg Tony Laureys: lid van het Europees coördinatieteam

CHARIS

Sinds Pinksteren 2019 is CHARIS van start gegaan.

“Charis is een nieuwe en enige internationale dienstverlening
voor alle uitingen van
Katholieke Charismatische Vernieuwing.”
(Uit de statuten van Charis)


Het is een dienstverlenende structuur die tegemoet komt aan de wens van Paus Franciscus.


En Belgique - Renouveau

Annick Beuten: nationaal coördinator België

Geert Moerkerke: coördinator Charis Vlaanderen – Filip Hacour: geestelijke begeleider
Nelly Jenné: vertegenwoordiger van de charismatische gebedsgroepen.

Wannes Vandevivere: vertegenwoordiger van de jongerengroepen

Op 17 mei 2021
heeft Paus Franciscus  de Argentijn Pino Scafuro tijdelijk aangesteld als moderator van Charis, de internationale dienstverlening ten behoeve van de nationale bewegingen van de Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV).


Kardinaal Raniero Cantalamessa is de kerkelijke assistent van Charis.

Europees coördinatieteam

De Belg Tony Laureys: lid van het Europees coördinatieteam

Van links naar rechts op de foto:

Tony Laureys uit België/Europees netwerk van Sword of the Spirit-gemeenschappen, Josip Bilandžija uit Kroatië, Cathy Brenti uit Frankrijk, Zoltan Vegh uit Hongarije, Pavla Petrášková uit Tsjechië, Fr. Christhophe Blin uit Duitsland/Europees netwerk van Chemin Neuf-gemeenschap-pen en Teresa Lally uit Schotland.

Samen met Etienne Mellot uit Frankrijk en Paolo Maino uit Italië, die beiden Europa vertegenwoordigen in de CHARIS International Service of Communion, hebben zij de taak om het werk van de Continentale Dienst te vergemakkelijken.

Voormalig charis-moderator Jean-Luc Moens over de visie van paus Franciscus betreffende
‘De Vernieuwing’. Terugblik op zijn persoonlijke geschiedenis.

Kanunnik Wilfried Brieven over de toespraak van paus Franciscus, ten aanhoren van 600 leiders van 69 landen, op het Sint-Pietersplein betreffende het belang van Charis.Ad experimentum

De statuten van de nieuwe instantie werden goedgekeurd ad experimentum, dat wil zeggen voor een proefperiode. De werking ervan moet daarom worden geëvalueerd voordat ze definitief kunnen worden vastgelegd. De statuten, van Charis, zijn in werking getreden op Pinksteren, 9 juni 2019.

Bron: VaticanNews

“Charis is een nieuwe en enige internationale dienstverlening
voor alle uitingen van
Katholieke Charismatische Vernieuwing”


De algemene doelen van CHARIS

Uit de statuten van Charis

a) De genade van doop in de Heilige Geest doorheen de Kerk helpen verdiepen en bevorderen.

b) De uitoefening van charisma’s, niet alleen in katholieke charismatische vernieuwing, maar ook in de hele Kerk bevorderen.

c) De geestelijke verdieping en heiligheid aanmoedigen van mensen die in de ervaring van doop in de Heilige Geest leven.

d) Toewijding aan evangelisatie aanmoedigen, vooral nieuwe evangelisatie en evangelisatie van de cultuur, met respect voor godsdienstvrijheid.

e) Samenwerking aanmoedigen tussen gemeenschappen die geboren zijn vanuit katholieke charismatische vernieuwing met het oog op het beschikbaar maken van de ervaring van bepaalde gemeenschappen ten dienste van iedereen.

f) De oecumenische dimensie van katholieke charismatische vernieuwing en de toewijding in dienstbetoon aan de eenheid van alle christenen bevorderen.

g) Specifieke onderwerpen identificeren en bevorderen die kunnen helpen de genade van Pinksteren te verdiepen.

h) Netwerkvorming en samenwerking
aanmoedigen tussen realiteiten in katholieke charismatische vernieuwing op het gebied van vorming, evangelisatie et cetera.

i) Dienstbaarheid aan de armen en sociale actie door katholieke charismatische vernieuwing bevorderen.

j) Gelegenheden voor training en vorming organiseren, afgestemd op de noden die verwoord zijn door de Algemene Vergadering.

k) Leden van de clerus en religieuzen in staat stellen hun ervaring met katholieke charismatische vernieuwing te verdiepen en er meer ten volle aan deel te nemen.

l) Gemeenschap bevorderen tussen personen die betrokken zijn bij verschillende realiteiten binnen katholieke charismatische vernieuwing met kerkelijke bewegingen die niet vanuit deze stroom van genade ontstaan zijn; en met andere christelijke kerken en gemeenschappen, in het bijzonder die de ervaring van Pinksteren leven.

m) Grote evenementen, colloquia en leidersbijeenkomsten organiseren om de ervaringen met de Heilige Geest te kunnen delen en uitwisselen.

CHARIS VLAANDEREN

bestaat uit:

Katholieke Charismatische Vernieuwing: www.kcvvlaanderen.be

Gemeenschap Emmanuel: www.emmanuelvlaanderen.be

Jerusalemgemeenschap: www.jerusalem-community.be

Gemeenschap Maria Kefas: www.mariakefas.be

Dankbaarheid om wat de Heilige Geest in andere
christelijke kerken bewerkt 

Het is heel belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat de andere christelijke Kerken niet totaal in de dwaling staan, evenmin als wij, katholieken, de volheid van de waarheid consequent beleven.

Het Concilie wees er reeds op: “De Kerken van het Oosten bezitten vanaf het begin een schat , waaruit de Kerk van het Westen op het gebied van de liturgie en de geestelijk traditie in ruime mate geput heeft.” (nr 14). Het is duidelijk dat de  lofprijzing in de feestelijke vieringen voor ons een voorbeeld kan zijn. De rol van de Heilige Geest wordt in het Oosten veel sterker beklemtoond dan bij ons in het Westen het geval was. Ook kunnen de prachtige Maria-hymnen uit de oosterse liturgie ons inspireren.

De Kerken uit de Hervorming hebben steeds Christus openlijk beleden als God en Heer en als de enige Middelaar tussen God en mens en als het middelpunt van de kerkelijke gemeenschap (nr 20).

Ook de eerbied en de liefde voor het woord van God in de Schrift, moet voor ons een voorbeeld zijn.

Tot besluit wil ik allen uitnodigen om op de eerste plaats door ons gebed aan de Heer te vragen dat Hij het uur van de zichtbare eenheid van alle christenen bespoedigt.

Kan. Wilfried Brieven