Genezingsdiensten

Gezien de huidige coronamaatregelen kunnen de diensten niet doorgaan.

Als christelijke gemeenschap is het van belang

om aandacht te schenken aan zieke en lijdende mensen

en vanuit medeleven met hen en voor hen te bidden.


Buitengewoon was en is nog steeds de gave van genezing. De innerlijke genezing van zoveel trauma’s in het verstand, het hart en het geheugen van tienduizenden mensen; maar ook de therapeutische kracht van sommige gemeenschappen die iemand opnemen die gekwetst is.

Niet zelden worden mensen ook  fysisch beter door handoplegging en gebed:

Die tekens tonen duidelijk dat de ‘genezer’
God is en niet de mens.

Trouwens, lichamelijke genezing door het gebed is niet nieuw. Je vindt ze in de meest klassieke sacramententheologie: biecht, eucharistie en ziekenzalving werden te allen tijde door de Kerk beschouwd als ‘genezend naar lichaam en ziel’.

Zelfs in tijden van grote scepsis en van rationalistische reductie heeft de Kerk nooit dit lichamelijk aspect van de genezing in haar liturgische gebeden geschrapt.

Daarom worden er in elk bisdom in Vlaanderen namiddagen voor genezing gehouden.


Zo een namiddag bestaat uit:

– lofprijzing

– eucharistie

– eventueel onderricht naar aanleiding van een bijbelperikoop

– stille aanbidding

– vrijblijvend gebed met handoplegging

– zegening met het Allerheiligste

– uitspraak van woorden van kennis door diegenen die deze gave van de Heilige Geest ontvangen

– getuigenissen over wat God tijdens voorgaande vieringen heeft gedaan.

– gelegenheid om het sacrament van verzoening te ontvangen.

Bisdom Mechelen-Brussel
3001 Heverlee
Info: Mia Thaens – 0478 22 17 11
mia.thaens@skynet.be


Bisdom Brugge –
Info: Lieve Backaert – 0495 26 12 51
Robert Lammertijn – 04795 91 34 29
Lucas Platteau – 09 383 54 52
info@kcvvlaanderen.be

Bisdom Gent
Info: Liliane De Mits – 0485 52 55 78
zmarcella@telenet.be

Bisdom Hasselt
Info: Marga Descamps – 0478 71 14 55
marga.descamps@scarlet.be

De Heer geneest en Hij maakt vrij

Als jong kind werd ik reeds geconfronteerd met pornografie. Mijn vader bracht wekelijks een tijdschrift mee met afbeeldingen van naakte vrouwen. Dat blad stak gewoon tussen de kranten. Vanaf die tijd was mijn aandacht gewekt en dit speelde mij meer en meer parten tijdens mijn puberteit, later tijdens mijn studentenjaren en ook verder toen ik gehuwd was.

Ik huurde en bekeek stiekem, zonder medeweten van mijn echtgenote, pornografische video’s en later met de komst van personal computer en het internet werd de verslaving steeds erger. Ik werd ook verslaafd aan zelfbevrediging en de intimiteit binnen ons huwelijk begon daaronder te lijden. Ik voelde er me helemaal niet goed bij, temeer omdat ik actief geëngageerd was in de kerk. Dit heeft meer dan 50 jaren geduurd…

Ik heb vaak wanhopig gebeden en gevraagd of God mij wilde bevrijden van deze verslaving.

Door omstandigheden ben ik in contact gekomen met de Charismatische Vernieuwing. Daar hoorde ik spreken over kwetsuren, bindingen en banden met het voorgeslacht.

Er kwam terug hoop.

Ik ben vaak gaan biechten, steeds met schaamte om opnieuw dezelfde zonde te moeten biechten. Maar ik ervaarde in de biecht Gods liefdevolle barmhartigheid.

God liet me niet los!

Vorig jaar in september was ik aanwezig tijdens de genezingsdienst in deze kerk. Er kwam een woord van kennis:

“Je zult verlost worden van jouw verslaving en je zult ervaren tegen volgende genezingsdienst dat je vrij bent”.

In maart van dit jaar, tijdens de volgende genezingsdienst, kon ik met vreugde terugblikken op een periode dat ik als het ware “uit de woestijn terug aangekomen was in het beloofde land”.

Vandaag, een jaar later, kan ik met stelligheid bevestigen:

Ik ben definitief vrij. Alleluja !!!