Genezingsdiensten

Als christelijke gemeenschap is het van belang

om aandacht te schenken aan zieke en lijdende mensen

en vanuit medeleven met hen en voor hen te bidden.


Daarom worden er in elk bisdom in Vlaanderen namiddagen voor genezing gehouden.

Zo een namiddag bestaat uit:

– lofprijzing

– eucharistie

– eventueel onderricht naar aanleiding van een bijbelperikoop

– stille aanbidding

– vrijblijvend gebed met handoplegging

– zegening met het Allerheiligste

– uitspraak van woorden van kennis door diegenen die deze gave van de Heilige Geest ontvangen

– getuigenissen over wat God tijdens voorgaande vieringen heeft gedaan.

– gelegenheid om het sacrament van verzoening te ontvangen.

Bisdom Mechelen-Brussel 14.00 tot 18.00 uur
zaterdag 12 december 2020
Terbank
Tervuursesteenweg 295
3001 Heverlee
Info: Mia Thaens – 0478 22 17 11
mia.thaens@skynet.beBisdom Brugge – 14.00 tot 17.00 uur
zaterdag 12 september 2020
Huis Tabor
Kortrijkstraat 17 (Patersdreef)
8700 Tielt
Info: Lieve Backaert – 0495 26 12 51
Robert Lammertijn – 04795 91 34 29
Lucas Platteau – 09 383 54 52
info@kcvvlaanderen.be

Bisdom Gent – 14.00 tot 17.00 uur
zondag 20 september 2020
Don Bosco
Maaltemeers 78
9051 St.-Denijs-Westrem
Info: Liliane De Mits – 0485 52 55 78
zmarcella@telenet.be


Bisdom Hasselt
datum, uur en locatie volgen
Info: Marga Descamps – 0478 71 14 55
marga.descamps@scarlet.be

De Heer geneest en Hij maakt vrij

Als jong kind werd ik reeds geconfronteerd met pornografie. Mijn vader bracht wekelijks een tijdschrift mee met afbeeldingen van naakte vrouwen. Dat blad stak gewoon tussen de kranten. Vanaf die tijd was mijn aandacht gewekt en dit speelde mij meer en meer parten tijdens mijn puberteit, later tijdens mijn studentenjaren en ook verder toen ik gehuwd was.

Ik huurde en bekeek stiekem, zonder medeweten van mijn echtgenote, pornografische video’s en later met de komst van personal computer en het internet werd de verslaving steeds erger. Ik werd ook verslaafd aan zelfbevrediging en de intimiteit binnen ons huwelijk begon daaronder te lijden. Ik voelde er me helemaal niet goed bij, temeer omdat ik actief geëngageerd was in de kerk. Dit heeft meer dan 50 jaren geduurd…

Ik heb vaak wanhopig gebeden en gevraagd of God mij wilde bevrijden van deze verslaving.

Door omstandigheden ben ik in contact gekomen met de Charismatische Vernieuwing. Daar hoorde ik spreken over kwetsuren, bindingen en banden met het voorgeslacht.

Er kwam terug hoop.

Ik ben vaak gaan biechten, steeds met schaamte om opnieuw dezelfde zonde te moeten biechten. Maar ik ervaarde in de biecht Gods liefdevolle barmhartigheid.

God liet me niet los!

Vorig jaar in september was ik aanwezig tijdens de genezingsdienst in deze kerk. Er kwam een woord van kennis:

“Je zult verlost worden van jouw verslaving en je zult ervaren tegen volgende genezingsdienst dat je vrij bent”.

In maart van dit jaar, tijdens de volgende genezingsdienst, kon ik met vreugde terugblikken op een periode dat ik als het ware “uit de woestijn terug aangekomen was in het beloofde land”.

Vandaag, een jaar later, kan ik met stelligheid bevestigen:

Ik ben definitief vrij. Alleluja !!!