Genezingsdiensten

Bisdom Mechelen-Brussel
zaterdag 25 november 2023
14.00 – 17.00 uur
Seminarie Lemmensberg 1, 3000 Leuven
Info: Mia Thaens 0478 22 17 11
mia.thaens@skynet.be


Bisdom Brugge
maandag 23 oktober 2023
1400 – 17.00 uur
Huis Tabor
Kortrijkstraat 17 8700 Tielt
Info: Lieve Backaert – 0495 26 12 51
Robert Lammertijn – 04795 91 34 29
Lucas Platteau – 09 383 54 52
info@kcvvlaanderen.be


Bisdom Gent
Christus Koning kerk
Rerum Novarumplein 9000 Gent
Info: Philippe en Catherine Legrand, Ingrid Mestrum, Zuster Myriam en Cathy de Paepe

philippelegranddhl@hotmail.com

Bisdom Hasselt
Info: Marga Descamps – 0478 71 14 55
marga.descamps@scarlet.be

Als christelijke gemeenschap is het van belang
om aandacht te schenken aan zieke en lijdende mensen
en vanuit medeleven met hen en voor hen te bidden.

Buitengewoon was en is nog steeds de gave van genezing. De innerlijke genezing van zoveel trauma’s in het verstand, het hart en het geheugen van tienduizenden mensen; maar ook de therapeutische kracht van sommige gemeenschappen die iemand opnemen die gekwetst is.

Niet zelden worden mensen ook  fysisch beter door handoplegging en gebed.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is handzegen.jpg

p

Die tekens tonen duidelijk dat de ‘genezer’
God is en niet de mens.

Trouwens, lichamelijke genezing door het gebed is niet nieuw. Je vindt ze in de meest klassieke sacramententheologie: biecht, eucharistie en ziekenzalving werden te allen tijde door de Kerk beschouwd als ‘genezend naar lichaam en ziel’.

Zelfs in tijden van grote scepsis en van rationalistische reductie heeft de Kerk nooit dit lichamelijk aspect van de genezing in haar liturgische gebeden geschrapt.

Daarom worden er in elk bisdom in Vlaanderen namiddagen voor genezing gehouden.


Zo een namiddag bestaat uit:

Lofprijzing met verkondiging en genezingsgebed.

Uitspraak van woorden van kennis door diegenen die deze gave van de Heilige Geest ontvangen.

Getuigenissen over wat God tijdens voorgaande vieringen heeft gedaan.

Gelegenheid om het sacrament van verzoening te ontvangen.

Zegening met het Allerheiligste.

Eucharistie

GETUIGENISSEN


Jezus geneest van een depressie
Getuigenis op de pinksterviering van 6 juni 2022

Jarenlang leed ik onder een grote depressie. Ik zag geen sprankeltje licht meer. Het leven had voor mij elke zin verloren. De levensvonk was weg. ‘s Morgens stond ik op en keek  wanhopig  op tegen de berg van de nieuwe dag. Uitkijkend naar de nacht, slapen dat is wat ik wilde.

Dit veranderde helemaal door een krachtig optreden van Jezus zelf. Die dag begon net als alle andere dagen, even kleurloos. Ik zat in de zetel en iemand las mij voor uit een boek van kardinaal Danneels. Ik zat daar niet echt op te wachten. Integendeel zelfs. Maar uit respect voor de lezer , liet ik het maar gebeuren. Opeens hoorde ik de woorden:

“Wat je in je leven ook hebt gedaan, Jezus vergeeft altijd”

Ik dacht toen: zou dat ook voor mij zijn? Toen gebeurde er iets buitengewoons. Ik hoorde Jezus in mij zeggen: “Ja, ook voor jou”.

Op datzelfde ogenblik, werd ik helemaal bevrijd van jarenlange opgekropte angsten, boosheid, droefheid, schuldgevoelens… Ik werd als het ware omhoog getild door een liefdevolle kracht en ervoer een onbeschrijfelijke vreugde, vrede, vrijheid en een groot vertrouwen. Ik voelde mij helemaal herboren, helemaal nieuw van binnen. Dadelijk was er het verlangen om naar buiten te treden en te getuigen van Jezus’ liefde.

Tijdens een wandeling ontmoette ik een gelovige vrouw. Zij nodigde mij meteen uit om deel te nemen aan een gebedsavond van de charismatische vernieuwing Op dat moment voelde ik mij daar helemaal niet toe aangetrokken. Korte tijd nadien ontmoette ik diezelfde vrouw en in stilte zei ik tegen de Heer: “Hopelijk gaat ze niet weer beginnen over die charismatische gebedsgroep”.  Ze begon dus toch. Uiteindelijk ben ik, om haar tevreden te stellen, toch mee gegaan.

Nu ben ik de Heer bijzonder dankbaar dat Hij mij in contact bracht met de charismatische vernieuwing. Daar kreeg ik een nieuwe Vriend bij: de Heilige Geest. Terecht wordt Hij de Vernieuwer genoemd. Ik voel mij telkens vernieuwd in het samenzijn met de gebedsgroep. Door de sterke lofprijzing, getuigenissen, onderricht, het Woord, de voorbeden…

Heel in het bijzonder richt ik mij tot de jongeren. Wees niet bang om Jezus als Vriend binnen te laten in jullie leven. Hij wil jullie zo graag vervullen met Zijn Liefde en Vreugde. Geef Hem die kans.

In een tijd waarin het helemaal niet meer vanzelfsprekend is om te geloven en in een wereld die begint te lijken op een jungle, durf ik vrijuit te getuigen van de grote kracht van Jezus’ liefde. Want …

Jezus is de bron van het Leven, geeft vorm en smaak aan mijn leven.


De Heer geneest en Hij maakt vrij

Als jong kind werd ik reeds geconfronteerd met pornografie. Mijn vader bracht wekelijks een tijdschrift mee met afbeeldingen van naakte vrouwen. Dat blad stak gewoon tussen de kranten. Vanaf die tijd was mijn aandacht gewekt en dit speelde mij meer en meer parten tijdens mijn puberteit, later tijdens mijn studentenjaren en ook verder toen ik gehuwd was.

Ik huurde en bekeek stiekem, zonder medeweten van mijn echtgenote, pornografische video’s en later met de komst van personal computer en het internet werd de verslaving steeds erger. Ik werd ook verslaafd aan zelfbevrediging en de intimiteit binnen ons huwelijk begon daaronder te lijden. Ik voelde er me helemaal niet goed bij, temeer omdat ik actief geëngageerd was in de kerk. Dit heeft meer dan 50 jaren geduurd…

Ik heb vaak wanhopig gebeden en gevraagd of God mij wilde bevrijden van deze verslaving.

Door omstandigheden ben ik in contact gekomen met de Charismatische Vernieuwing. Daar hoorde ik spreken over kwetsuren, bindingen en banden met het voorgeslacht.

Er kwam terug hoop.

Ik ben vaak gaan biechten, steeds met schaamte om opnieuw dezelfde zonde te moeten biechten. Maar ik ervaarde in de biecht Gods liefdevolle barmhartigheid.

God liet me niet los!

Vorig jaar in september was ik aanwezig tijdens de genezingsdienst in deze kerk. Er kwam een woord van kennis:

“Je zult verlost worden van jouw verslaving en je zult ervaren tegen volgende genezingsdienst dat je vrij bent”.

In maart van dit jaar, tijdens de volgende genezingsdienst, kon ik met vreugde terugblikken op een periode dat ik als het ware “uit de woestijn terug aangekomen was in het beloofde land”.

Vandaag, een jaar later, kan ik met stelligheid bevestigen:

Ik ben definitief vrij. Alleluja !!!