Internationaal

KCV Vlaanderen maakt deel uit van een internationale vernieuwing binnen de Katholieke kerk.

De coördinatie op internationaal vlak gebeurt in Rome bij Charis sinds Pinksteren 2019.

(Catholic Charismatical Renewal International Service).

http://www.charis.international/

Charis is het Griekse woord voor genadegave.

Van Jezus wordt verteld dat de ‘genade’ (charis) op Hem rustte.
(Lucas 2:40).

Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden
zo vol genade uit Zijn mond vloeiden. 
Lucas 4: 22

Het is dus ook de afkorting voor:
Katholieke Charismatische Vernieuwing Internationale Service
(Catholic Charismatic Renewal International Service).


CHARIS is een samenvoeging van twee organisaties:

International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS)
https://www.nsc-chariscenter.org/about-us/other-ccr-groups/iccrs/

en Catholic Fraternity (CF)
http://www.catholicfraternity.charis.international/

Het was de uitdrukkelijke wens van paus Franciscus
om internationaal te komen tot één enkele service.