Internationaal

KCV Vlaanderen maakt deel uit van een internationale vernieuwing binnen de Katholieke kerk.

Sinds Pinksteren 2019 gebeurt de coördinatie in Rome bij Charis.

(Catholic Charismatical Renewal International Service).

http://www.charis.international/

Charis is het Griekse woord voor genadegave.

Van Jezus wordt verteld dat de ‘genade’ (charis) op Hem rustte.
(Lucas 2:40).

Allen betuigden Hem hun instemming en verbaasden zich, dat woorden
zo vol genade uit Zijn mond vloeiden. 
Lucas 4: 22

Het is dus ook de afkorting voor:
Katholieke Charismatische Vernieuwing Internationale Dienstverlening
(Catholic Charismatic Renewal International Service).


CHARIS is een samenvoeging van twee organisaties:

International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS)
https://www.nsc-chariscenter.org/about-us/other-ccr-groups/iccrs/

en Catholic Fraternity (CF)
http://www.catholicfraternity.charis.international/

Het was de uitdrukkelijke wens van paus Franciscus
om internationaal te komen tot één enkele dienstverlening.