In memoriam Wilfried Brieven

Ik wil Christus kennen, ik wil de kracht van zijn opstanding gewaarworden en de gemeenschap met zijn lijden, ik wil steeds meer op Hem lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de doden.  (Filippenzen 3,10-11)

Zondag 7 maart 2021 (8.10 uur) ging kanunnik Wilfried Brieven van het metropolitaans kapittel van Sint-Rombouts Mechelen terug naar zijn Schepper, waar hij op 11 september 1931 geboren werd in Sint-Joost-ten-Node.

Weet dat ik deel in uw rouw en verdriet. Enkele dagen voor zijn overlijden heb ik Wilfried nog gebeld. Ik weet niet of hij mij nog gehoord heeft. Maar ik heb hem heel oprecht bedankt voor alles wat hij voor het aartsbisdom en voor de charismatische vernieuwing heeft gedaan en betekend. Ik heb hem pas goed leren kennen toen ik hier in Mechelen benoemd werd. Ik heb hem zeer leren waarderen. Zo een goede en bezielde mens en priester, gedreven door Gods heilige Geest. Moge hij nu binnentreden in de vreugde van zijn Heer.
Met genegen groeten,

+ Kardinaal Jozef De Kesel

Beste Marc,
Het eerbetoon aan Wilfried Brieven in de KCV-Nieuwsbrief is een mooi getuigenis op zich. Wilfried was een aimabele man en als secretaris van kardinaal Suenens en kardinaal Danneels heeft hij zijn charisma beleefd in het hart van onze Kerk in België.   Het is ontroerend om te lezen hoe hij zich door de gebeurtenissen laat verrassen en ontvankelijk wordt voor de concrete werking van de H. Geest in zijn leven.  En inderdaad …we blijven onderweg naar de eenheid in Christus.
Dank je wel en in deze paastijd zijn we samen op weg naar Pinksteren.

Monseigneur Herman Cosijns

Het is niet zonder enige emotie, maar vooral met grote dankbaarheid, dat wij terugkijken op zovele jaren van gedeelde vriendschap, samenwerking, bouwen aan…  Er is zoveel om voor te danken!  Wilfried leerde ons de Charismatische Vernieuwing kennen, heeft ons erin thuisgebracht, en dat is een zéér grote genade tot op de dag van vandaag. Wij willen niet vergeten wat hij heeft gedaan om met velen samen in dienst te kunnen staan van de Kerk en de wereld rondom ons.
Hij is voor ons allen priester geweest, bedienaar van Gods veelsoortige genaden. Hij was een voorbeeld, bron van inspiratie, bemoediging en zoveel meer!
Samen danken we de Heer daarvoor en zullen dit blijven doen. Wij zijn dankbaar voor de geestelijke erfenis die hij ons nalaat!
Marc Meirsman

Moge de Heer hem in Zijn eeuwige vrede en vreugde opnemen.
Dat hij mag genieten van de hemelse Liefde en dat hij voor ieder van ons 
en voor de Charismatische Vernieuwing een voorspreker mag zijn.  

Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. (Johannes 15,16)

Er is nu gemis hier bij ons maar een sieraad bij in de hemelse koren.

Zijn taak is nu volbracht. Rust in vrede bij de Heer… 

Lieve broers en zussen, ik kan niet anders dan iets zeggen over Wilfried.  Ik heb inderdaad de genade ontvangen om Wilfried 45 jaar te mogen kennen, als priester,  begeleider en vriend. Heel speciaal waren de laatste 5 maanden, exact 139 dagen.  Ik heb samen met Wilfried een mooie weg bewandeld.  

Plots zag de toekomst er anders uit… de laatste maanden heb ik Wilfried met liefde en  zorg bijgestaan. Het was een zware, intense en dankbare periode, dat ik dit nog voor hem  heb kunnen en mogen doen.  

Wij zullen hem missen als ons luisterend oor, onze raadsman, onze steunpilaar, als  vertrouwenspersoon en als broer priester. 

Wij zullen hem blijven herinneren als een zachtaardige, aangename, trouwe en wijze man.  Mogen alle fijne herinneringen aan hem een troost zijn, als een regenboog, als een  zonnestraal, teken van zijn trouw en Gods trouw aan de gebedsgroep en aan ieder van  ons. 

Namens Wilfried wil ik jullie danken om de gebeden die jullie deden voor hem. Dit is voor  hem een grote steun geweest en hij putte er kracht uit gedurende die moeilijke periode  van ziekte. Dank. 
Mia Thaens

Homilie bij de uitvaart

Kanunnik Luc Van Hilst, deken van de regio Tienen, die Wilfried Brieven opvolgde als privésecretaris en hem in zijn laatste levensmaanden bijstond.

Wilfried heeft zijn roeping en zending als priester steeds in dienst gezet van de Kerk die hij zeer beminde. Ondanks vele fouten en lijden aan de Kerk wist hij zich steeds dankbaar voor die moeder die hem heeft gedragen en gevoed, die hem Jezus en zijn Evangelie schonk en die hem zond om op zijn beurt te verkondigen en te getuigen van de blijde boodschap.

We zullen Wilfried vooral gedenken en danken voor de vijfendertig jaar waarin hij als privésecretaris van de kardinaal-aartsbisschop de Kerk in ons bisdom heeft gediend. Eerst bij kardinaal Leo-Jozef Suenens, van wie hij het vuur van de Geest ontving om zich ten dienste te stellen van de Charismatische Vernieuwing in ons land. Daarna tot aan zijn pensionering in 2001 van kardinaal Godfried Danneels. Een periode waarin het secretariaat van de kardinaal en de persdienst een hechte tandem vormde.

Wilfried heeft zich daarna dienstbaar gemaakt voor de Foyer de charité in Bonheiden, de parochies van Zemst en Hofstade en bleef trouw meewerken en vooral bidden voor de Charismatische Vernieuwing.

Toen in oktober 2020 het verdict viel dat hij een hersentumor had en niet meer alleen kon blijven, verlangde hij om in Scherpenheuvel dicht bij Onze-Lieve-Vrouw zijn laatste levensdagen te beleven.
Wilfried mocht 89 jaar worden en op 26 december jongstleden vierden wij dankbaar zijn vijfenzestigjarig priesterjubileum. Met toegewijde en liefdevolle zorgen heeft de Kerk die hij van ganser harte heeft gediend, hem teder in de handen van de Heer gelegd.


Betuigingen van medeleven

Het is vooral met grote dankbaarheid dat wij Wilfried gedenken.
Hij leerde ons de Charismatische Vernieuwing kennen, bracht ons erin thuis, en dat is een zéér grote genade tot op de dag van vandaag.
We willen niet vergeten wat hij heeft gedaan om met velen samen in dienst te kunnen staan van de Kerk en  de wereld rondom ons.
Hij is voor ons priester geweest, bedienaar van Gods veelsoortige genaden.
Hij is voor velen een voorbeeld geweest, inspiratie, bemoediging en zoveel meer!
Samen danken we de Heer daarvoor.
We zijn dankbaar voor de geestelijke erfenis die hij ons nalaat!
Marc Meirsman, voor de Katholieke Charismatische Vernieuwing Vlaanderen


Mijn christelijke deelneming bij het overlijden van Wilfried. Voor de KCV was hij dé steunpilaar en inspirator, zelfs wereldwijd. Samen met ontelbare zussen en broers ben ik dankbaar voor zijn vruchtbaar leven. Nu is hij, samen met velen die ons voorgingen, onze voorspreker bij de Drie-ene God, onze hemelse Vader.
Paula, Zoersel


Ik dank de Heer om het mooie leven van Wilfried en voor alles wat hij betekende, niet alleen voor de Charismatische Vernieuwing, maar voor de hele Kerk in Vlaanderen. Moge de Heer hem ten volle schenken…de volle beloving.
P. Luc (Bolivia)


Mijn christelijke deelneming bij het overlijden van Wilfried.
Jenny, Veurne


Gecondoleerd. Wilfried was een vriendelijke, rechtvaardige en Geestvervulde man. Wij zijn blij dat we hem hebben mogen kennen. Veel sterkte met het verlies en verdriet.
Heddy & Jan-Piet


Onze goede, sterke Wilfried is er niet meer. Wat een gemis.
Laten wij elkaar condoleren om dit grote verlies voor heel de Charismatische Familie hier en wereldwijd. Onze grootste troost, hij is in het Hemels Vaderhuis, waar hij helemaal ondergedompeld wordt in de Doop van de H. Geest.
Marie Josée


Woorden van troost kunnen we niet vinden bij het droevig overlijden van Wilfried. Hij was een heel bijzonder persoon en is een groot verlies voor de Christelijke gemeenschap
Nicole en familie


Ik bewaar de beste herinneringen aan mijn jarenlange samenwerking met Wilfried op ‘de Wollemarkt’. Wilfried was de eerste persoon die mij in 1996 ontving voor een sollicitatiegesprek om voor Kerk & Leven en de diocesane persdienst te komen werken in Mechelen. Dus bovenal bijzonder blij en dankbaar dat ik Wilfried op mijn levenspad mocht ontmoeten en hem gedurende vele jaren dagelijks en van zeer nabij mocht kennen! We zullen hem beslist gedenken in onze gebeden.
Hans


Zojuist zie ik het nieuws van onze goede broer Wilfried die overleden is en zal bijgevoegd worden bij bij de engelen in de hemel. Het doet pijn, maar wij weten dat hij voor ons ten beste zal spreken bij de Heer en al deze die zijn voorgegaan.
Zr. Marcella, Zeveneken


Mijn christelijke deelneming bij het overlijden van Kan. Wilfried Brieven. Geborgen in de eeuwige liefde van de Vader, aan de zijde van de Zoon, levend in  de kracht van de H.Geest
zal hij de Drie-ene God nu mogen loven en prijzen aan de hand van de Maagd Maria, met alle engelen en heiligen!
Wilfried, dank voor alles en bid voor heel de KCV! Wees onze grote Voorspreker bij de Heer!
p. Nicolaas, Postel


We hebben veel aan Wilfried te danken! Zijn leven, zijn geloof in de H.Geest, de verkondiging van het woord , zijn priesterschap,  het voorgaan in de Charismatische vernieuwing. In naam van onze gebedsgroep bieden wij onze christelijke deelneming aan. En Moge de Heer hem in zijn Eeuwige vrede en vreugde opnemen.
Bernadette


Christelijke deelneming. De Vernieuwing zal er veel aan verliezen. We bidden om God te danken voor alles wat hij was en gaf.
Guy, Leuven


Een groot man is heengegaan. We zullen hem missen. Zijn aandacht, zijn onderrichtingen, zijn gelovige inzet  zullen ons bijblijven en ons oproepen om naar zijn voorbeeld de H. Geest de eerste plaats in ons leven te geven. Bid voor ons en wees onze voorspreker van bij de Heer,  uw en onze God. Innige, christelijke deelneming.
Cecile


Wilfried was een groot mens. Innige deelneming.
Riet


Niet helemaal onverwachts maar toch raakt het mij diep. Wilfried was een geestelijke vader een betrouwbare leidsman, een sterke tochtgenoot. Er is nu gemis hier bij ons, maar een sieraad bij in de hemelse koren. Delend met jullie de grote dankbaarheid voor Wilfried en in het geloof dat ziet wat onzichtbaar is,
Marga, Hasselt


Father Wilfried was such a dear man, who so radiated the joy of the Holy Spirit. May the Lord bring him to the fullness of joy in eternal life!! And may the Holy Spirit console you and all who are grieved by his passing. Every blessing in Christ,
Mary (USA)


Gecondoleerd met uw verlies. Ja, de trouwe dienaar heeft zich bij zijn Meester gevoegd en nu deelt hij in Zijn vreugde. Ik ben met u verenigd in gebed.
Jean-Luc, Città del Vaticano


Wilfried is nu bij de Heer en ons gebed vergezelt hem.
br. René, Rome


Onze christelijke deelneming. Wilfried zal gelukkig zijn in de hemel. We bidden voor hem.
M.Rebecca en M.Myriam, Cara Nova Gentbrugge


So very sorry to hear that Fr. Wilfried has passed away, but I am sure he will now be with his Lord. He was an amazing man whom we loved and respected greatly and who will be missed by many. We thank the Lord for his wonderful life and ministry. We send you our condolences and prayers.
Charles and Sue, (Gr. Br.)


Heel veel sterkte, liefde en kracht wens ik je in deze moeilijke tijd. Wilfried is bij de heer nu…in de hemelse vierende kerk.
Dave


Thank you for letting me know. I’ve been praying for him since you told me he was entering his last days. Thank you for your loving service to him.
Ralph and Anne (USA)


Wilfried was Gods bijzondere herder, een trouwe dienaar van God en voor Gods kinderen. Mijn oprechte deelneming aan u en aan al Wilfrieds dierbaren. Doorheen het afscheid en de dankbaarheid voor Wilfrieds leven zal de vreugde van het eeuwige verbonden zijn ontwaken en zal Wilfried vanuit God een grote voorspreker mogen zijn voor zijn dierbaren en voor KCV wereldwijd. Beste Wilfried, dank je wel voor wie je was en voor wie je in ons hart altijd zal zijn: voor velen een prachtige herder, bijzondere biechtvader en een echte vriend.
Mieke


Onze christelijke deelneming aan de familie.
Matthias


May fr. Wilfried rest in peace and rise in glory. I am sure we have a saint who will intercede for us from the heavenly places. I know this will be a time of great sadness and loss for you and all those who closely collaborated with Fr Wilfried. So know for sure that you will be in our prayers in a special way.
Michelle and Peter (Gr.Br.)


Gecondoleerd met het  verlies van onze goede priester Wilfried.
Trees (NL)


Ik neem deel aan het missen van Fr. Wilfried. Moge de Heer jullie allemaal met zijn liefde en troost omringen. Fr. Wilfried is van leven tot LEVEN gegaan. Moge hij door zijn Schepper met deze woorden verwelkomd worden: “Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, ga in, in de vreugde van uw Heer”. Wij missen hem nu, maar zullen wachten op een wederzien…Ik zal het aan de zusters en aan ons bisdom laten weten.
Lina (Finland)


Innige deelneming met het overlijden van Wilfried Brieven.
Kristien en Hugo


Mijn deelneming in de rouw die u treft. Dat onze goede Wilfried Brieven mag rusten in volheid van de vrede en de vreugde van onze Lieve Lieve Heer! Sterkte in Hem,
Lieve


We zullen Wilfried missen, vooral op de grote bijeenkomsten van de KCV, waar hij toch zijn niet te onderschatten inbreng had. Wij zijn dankbaar voor zijn leven, zijn doop in de H. Geest, en zijn gegeven zijn in Vaderlijke Liefde aan de KCV. Hij heeft gezaaid, en dat zal nog veel vrucht dragen. Hij zal zeer welkom zijn in de Heerlijkheid van de Heer.
Herman en Leentje, Boechout


I’ve known Fr. Wilfried for only a short time, but I felt we bonded greatly as brothers. I am sure you will miss him as will I.
Johnny (Gibsonia Pennsylvania USA)


Dank om het geestelijke geschenk van Wilfrieds leven. Ik heb Wilfried leren kennen op mijn 18e als een zachte, luisterende broer in de Heer, ondanks het generatieverschil. Ik heb hem bezig gezien als een nederige, ijverige dienaar. Steeds ‘gedreven door de Geest’, nooit aflatend om de Vernieuwing te leiden, voeden en bemoedigen. Ik bid dat Gods Geest velen mag blijven inspireren.
Ives, Gent


Mijn gedachten en gebed zijn bij priester Wilfried! Ik ben ook heel blij dat ik hem gekend heb en met mij nog vele anderen, daar ben ik zeker van…
Lies


We zullen Wilfried meedragen in ons gebed.
Leo en Magda


Gecondoleerd met het overlijden van Wilfried. Voor hemzelf moet het een geweldig feest zijn zijn Heer van aangezicht tot aangezicht te gaan zien.
Kees (NL)


Maintenant que le “face à face” avec le Seigneur est une réalité pour Wilfried, nous prierons pour que sa joie soit parfaite. Je dois aussi beaucoup à Wilfried, car c’est par sa prière que j’ai reçu le baptême dans l’Esprit en septembre 1974 et que le Seigneur a changé ma vie
Gildo et Fabienne, Bruxelles


Met dankbare herinneringen aan de tijd dat Wilfried samen met kardinaal Danneels in Rome kwam neerstrijken in het Belgisch College. Met dankbare herinneringen aan zijn redactiewerk voor de bijzondere boekjes van de kardinaal: “Een woord bij (Kerstmis en Pasen)… Met dankbare herinnering aan zijn gewaardeerde aanwezigheid bij zovele (voor mij: enkele) samenkomsten van de Charismatische Vernieuwing. Hij heeft voor velen – ook voor mij – gebeden, dat weet ik zeker. De Kerk in Vlaanderen neemt afscheid van een grote meneer, op de achtergrond – een schaduw van God (cf. Patris corde).
Vicaris Karel, Hasselt


We kunnen en zullen Wilfried nooit vergeten. Nu is hij bij onze geliefde Jezus.
Veel sterkte.
Christophe


Mijn deelneming met het overlijden van Wilfried Brieven, die ik nog eerst als retoricatitularis en daarna als directeur van het Heilig-Hartcollege te Ganshoren heb gekend.
Rik, Antwerpen


Un beau serviteur du Christ  rempli du Saint Esprit. Le Père lui a ouvert ses bras dans grande miséricorde. Je n’ai que de bons souvenirs avec Wilfried et beaucoup d’expériences communes inoubliables. Rendons grâce pour ce qu’il a été et tout ce qu ‘il a donné à  l’Église et au Renouveau en Belgique et au niveau international. Mes pensées ma prière vous rejoignent, toi et à tous mes frères et sœurs du KCV.
Dominique, Bruxelles


Mijn christelijke deelneming bij het overlijden van de icoon van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Ik bid voor zijn thuiskomst bij de Heer.
pr. Roel


Bedroefd bij het horen van het overlijden van pr.Wilfried. Tegelijk dank ik God voor zijn leven van zegen en genade. Ik dank God ook voor zijn aanwezigheid en inzet voor de Nederlandstalige Charismatische Vernieuwing. Ik ben blij hem gekend te hebben en hem te waarderen. De Franstalige Renouveau is met jullie verenigd in gebed.
Annick, Renouveau Charismatique Catholique en Belgique


Condoléances par téléphone…
pr. Albert (Gr.H.Luxemburg)


We leven mee in het verdriet om het heengaan van priester Wilfried, maar tevens dankbaar om zijn vruchtbaar leven in de Heer. Moge hij nu thuiskomen bij de Vader en voor ons allen een voorspreker zijn.
Cecile, Rita, Andre, Johan, Paul, Julienne, Annie, Marie Therese, Marijke, Lutgart


Wilfried was een grote steunpilaar en inspirator voor de Charismatische Vernieuwing, en mede-oprichter van de Vernieuwing in België.In het kader van bijeenkomsten tussen Nieuwe Bewegingen en Gemeenschappen in de Kerk hebben we vele aangename ontmoetingen met Wilfried gehad en zijn waardering en sympathie voor Focolare kunnen ondervinden. 
Dankbaar voor wie hij is geweest, mag hij nu rusten bij de Heer en voor jullie en alle vrienden van de Charismatische Vernieuwing een voorspreker zijn.
Colette en Ton, Focolarebeweging België


Als secretaris van kardinaal Suenens en zijn opvolger en als begeleider van de Charismatische Vernieuwing in Vlaanderen heeft Wilfried veel betekend voor de Kerk. Daarvoor mogen we de Heer dankbaar zijn. Met de talenten die Wilfried van Hem gekregen had, heeft hij gewoekerd. De laatste maanden van zijn leven in deze wereld heeft  hij doorgebracht onder de bescherming van Maria. Wie leeft in verbondenheid met haar wordt meer ontvankelijk voor de Heilige Geest, die ons op zijn beurt doet getuigen van Christus. Van Hem heeft Wilfried getuigd tot in de dood. Moge hij nu delen in de vreugde van Zijn verrijzenis.
abt Frederic, abdij Postel


Wilfried was een overtuigd priester die velen geïnspireerd heeft, ook mij. We leven verder in zijn “spirit”
P. Frans, Taiwan


Christelijke deelneming bij het heengaan van Wilfried Brieven. Moge hij rusten in Gods liefde voor altijd.
Voor al de charismatische leden veel sterkte en geloof dat Wilfried u nabij blijft voor altijd.
Zusters Augustinessen van Sint Truiden en Hamont


Kanunnik Wilfried zal bij ons een grote leegte nalaten. Wij zullen hem enorm missen. Weet dat hij altijd een plaats zal hebben in ons hart. Wij hebben hem ervaren als een charismatische priester met een enorme toewijding voor zijn medemensen. Hij was een priester met vele gaven die hij ten volle heeft ingezet voor zijn medebroeders en medezusters. Steeds en steeds opnieuw zette hij zich onder de leiding van de  H. Geest en deed hij er alles aan om ons aan te moedigen in alle omstandigheden de ogen van ons hart gericht te houden op Hem die de Verrezene is, de Zoon van God. Nu weten wij met zekerheid dat hij het huis van Zijn Vader binnengetreden is. Hij zal zonder twijfel een belangrijke intercessor zijn bij de Heer voor ons allen. Wij hopen hem daar ooit te kunnen wederzien!
Jean Marc en Nicole, Gent


Mijn christelijke deelneming bij het overlijden van Wilfried.
Wilfried, ik dank U voor al de jaren dat we samen ons mochten inzetten in de dienst van K.C.V.
Dank U voor uw bezorgdheid voor iedereen,
Dank U voor uw voorbeeld van algehele gegevenheid,
Dank U voor al de tijd die u voor ons ter beschikking stelde voor het biechtsacrament,
Dank U voor uw vertrouwen dat U in elk van ons stelde,
Dank U voor uw zorg voor lofzang in onze gebedsgroep,
Dank U dat we altijd beroep mochten doen op U,
Dank U voor zoveel meer nog….
Uw ontvangst hierboven moet een feest geweest zijn, zowel voor U, als voor hen met wie U hebt samengewerkt.
Rust in vrede, Wilfried. Geniet van het zalig aanschouwen, maar vergeet ons niet.
Zuster Lina, Leuven


Wilfried blijven we herinneren als een prachtmens, groot bezieler van de Charismatische Vernieuwing, een begeesterd spreker op talrijke pinkstervieringen, conferenties in binnen- en buitenland…  
Wilfried, was als mens en als priester, voorganger, kannunik, een parel van Gods genade!
Zo zullen we hem blijven herinneren .
Moge Wilfried nu opgenomen zijn in Gods heerlijkheid, voor eeuwig in de liefdevolle en barmhartige nabijheid van de hemelse Vader. We mogen geloven dat God zelf nu met zijn Licht het leven van Wilfried Brieven met stralend licht vervult, vervolmaakt.
Pax Domini gebedsgroep, Sint-Niklaas


Bij deze wil ik persoonlijk mijn oprechte en christelijke deelneming betuigen bij het overlijden van Wilfried.
Hij was een priester in hart en nieren. Met een zeer vurige passie en mede dankzij de H. Geest kon hij onze waakvlam elke keer terug aanwakkeren als we hem in een onderricht gehoord hadden. Daarbij was hij zeker een echte barmhartige vader tijdens een biechtgesprek. Elke keer keerde ik er als een ander persoon van terug. Hij betekende heel veel voor de hele charismatische vernieuwing. We gaan hem hard missen. Moge ons gebed kracht en troost brengen bij dit verlies en tevens bidden we voor de ziel van deze dierbare priester. Zeer genegen,
Leen


May the Lord give a stable home to our dear Fr. Wilfried in Heaven .
Oreste, Rome


C’est un grand homme qui nous a quittés. Ce que l’Esprit Saint a réalisé par lui continuera à porter du fruit.
Pour Wilfried Brieven, le temps de la rencontre qu’il a attendue toute sa vie est enfin arrivé.
Pour ceux qui l’ont connu, tout particulièrement pour ses amis, c’est une grande perte.
Je prie l’Esprit Saint de te garder dans Sa paix,
Fraternellement en Christ,
Christian, Montigny-le-Tilleul – Renouveau Charismatique


Innige deelneming en dank voor al het goede wat heel zijn leven was !
Margriet


We zijn allen heel dankbaar Wilfried gekend te hebben als minzame herder en authentieke voorganger in Gods Kerk.
We zullen hem missen, maar geloven dat hij onze goede voorspreker in de hemel zal zijn. Verbonden in gebed met al onze zussen en broers,
Myriam 


Il s’en est allé sereinement, discrètement, à la manière de sa vie. Paul, encore enfant, avait rencontré Wilfried quand il était séminariste dans la paroisse de Rhode Saint Genèse. Nous l’avons retrouvé bien plus tard au début du Renouveau dans les camps-prière à Maredsous en 1975-76. Sa présence rassurante nous a guidés et bien souvent nous avons eu recours à ses conseils. Nous perdons un grand monsieur qui intercédera pour l’Eglise et le Renouveau face à face devant le Seigneur avec l’Esprit-Saint et tous les saints. Cela ne nous empêche pas de nous sentir orphelins. Gardons confiance et relevons la tête, ensemble, c’est sûrement le désir de Wilfried.
Paul en Françoise, Bruxelles – Renouveau Charismatique


We mogen dankbaar zijn aan de Heer dat Hij toegelaten heeft dat we Wilfried van dichtbij mochten kennen. We hebben van hem zoveel gekregen, nooit zullen wij hem vergeten. Hij is ons voorgegaan in de hemelse vreugde en van daar zal hij zeker nog voor ons bidden opdat de plannen die de Heer voor de Charismatische Vernieuwing in Vlaanderen heeft voorbereid tot vervulling mogen komen.
Philippe en Catherine


De Foyer van Bonheiden biedt heel de Charismatische Gemeenschap ons medeleven aan bij het sterven van Wilfried Brieven. Hij was voor jullie zeker een sleutelfiguur en hem missen zal waarschijnlijk voor ieder van jullie een grote pijn zijn. Toch mogen wij samen met jullie de Heer danken en loven voor al wat hij in onze Kerk betekende. Groot was zijn geloof dat hij zo eenvoudig en doorleefd doorgaf aan wie er maar voor openstond. In hem mochten ook wij Gods aangezicht herkennen. Wij zijn er heel dankbaar om. Tijdens heel zijn ziek zijn waren ook wij diep met hem verbonden. Moge de Heer hem nu in zijn heerlijkheid onthalen.
Foyer de Charité, Bonheiden


Als herders van de gebedsgroep Cara Nova van Gentbrugge betuigen we ons christelijk medeleven bij het overlijden van priester Wilfried. Hij was voor ons een priester met een sterk geloof, steeds hoopvol en geïnteresseerd in mensen. Hij zocht de wil van God en hij was sterk in de lofprijzing. Hij is voor ons een voorbeeld en zeker een voorspreker bij de Vader.
Dat de Heer jullie moge troosten en nabij zijn in deze dagen van afscheid.
Verbonden in gebed,
Ingrid Mestrum, Lies Vos en Sylvie Demey


Onze grote Voorman van de Vernieuwing is niet meer bij ons. Hij leeft voluit bij de Verrezen Heer!
Welke genade is Wilfried voor ons allen in de Vernieuwing geweest!
Onze gebedsgroep ‘Sjaloom’ van Hasselt deelt in deze gevoelens.Wij bidden voor de zielerust van Wilfried en om steun voor u en de Familie.
zr. Christa, Hasselt


Ik ben jullie heel nabij in dankbaar gebed voor onze grote broer. We kregen zoveel van hem!!! Hij is ons meer nabij dan ooit .  Samen in lofprijzing en broederlijke liefde.
zr. Claire fmm, Chanly Wellin


Wilfried is mij dierbaar geweest in mijn bekering en groei . Zelfs mijn eerste ontmoeting ( doop in de geest ) en onze laatste ontmoeting met hem zal mij altijd bijblijven. Hijzelf was sterk gegroeid in zijn geloof en in zijn priester zijn. Hij was er altijd voor de anderen . Hij was een ware apostel. Moge God Hem opnemen en omarmen voor altijd en altijd.
Dirk, Uganda


Onze diepe wensen van innig christelijk medeleven aan bij het overlijden van Wilfried. Voor velen was Wilfried een baken van hoop en een licht in de duisternis. Wij hadden het voorrecht hem de laatste 10 jaar maandelijks te mogen ontmoeten als onze geestelijke begeleider. Wij kunnen ons niet voorstellen onze geloofsweg vanaf nu zonder zijn vaderlijk leiding te moeten vervolgen en zullen hem verschrikkelijk missen. Wij bidden dat zijn levenswerk voor de Vernieuwing zou kunnen voortgezet worden en dat hijzelf na een lang en rijk gevuld leven mag thuiskomen bij zijn hemelse Vader.
Rudy en Katy, Dilbeek


In naam van de groep Manna bieden wij onze innige deelneming aan bij het overlijden van E.H. Wilfried Brieven. Dankbaar om zijn rijk gevulde leven, zijn warme en enthousiaste toespraken, zijn bezielende woorden en nog zovele talenten die hij bezat. We zullen hem missen, maar mogen er zeker van zijn dat hij nu bij zijn geliefde Vader is thuisgekomen.  
Els, Vilvoorde


We will always remember him for his gentle spirit and his love for the church and God’s people. His love has touched the lives of countless people, also our lives. For us he was a man of peace (together with you all at the Charismatic renewal) that made room for us when we arrived in Belgium from South Africa. His trust in us and our ministry was an encouragement. I still remember him translating when I had the privilege to share at the Pentecost Gathering of the renewal and other meetings.
It is with gratitude that we remember him.
Wim and Amanda, Zuid-Afrika


Ik neem deel aan het afscheid aan Wilfried. Ik heb altijd met aandacht geluisterd naar zijn woorden.
Ik herinner mij zijn enthousiasme in zijn bidden en zingen. Hij zal welkom zijn bij God. Hij blijft in ons hart. Dicht bij u en allen die Wilfried liefhebben.
Antoon


Ik wil jullie graag mijn medeleven betuigen bij het overlijden van onze ‘broer’ Wilfried. Het afscheid valt altijd zwaar, ook al koesteren we veel mooie herinneringen aan een gedreven en vooral gezegend priester. We bidden hier voor zijn geliefden en voor hem, levend in de hoop en het geloof dat alles uiteindelijk vervuld wordt in Gods Liefde! van harte,>
Peter & Catherine, Halle


Aan de familie van E.H. Wilfried Brieven, aan Marc en alle leden van de KCV die heel dicht bij E.H. Wilfried stonden in zijn laatste jaren en dagen betuigen wij onze christelijke en innige deelneming in uw rouw en verdriet. Wij zijn heel dankbaar voor alles wat E.H. Wilfried ons als voorganger en getuige in het geloof heeft gegeven. Wij denken aan zoveel:  Hoogstraten, Pinkstervieringen enz… Hij leeft  nu verder in Gods eeuwige verrijzenisliefde.

Met ons gebed – gebedsgroep “Fraterniteit van Maria”, Gent Sint-Amandsberg

Pater Ben, Amandine, Andrea, Maria, Marleen, Marie-Agnes, Marie-Thérèse, Ria, Magda, zr.Martine, Freddy, Georges


Onze innige deelneming bij het overlijden van Wilfried. Hij was  een diep-wijze en diepgelovige priester. We hebben veel van hem geleerd en  gekregen. We bidden voor hem en voor al wie hem missen.

Jo & Veva


Beste Marc en gans de gemeenschap, 

Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde … Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik leverde een bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen van die ene steen, de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan …

Onze christelijke deelneming bij het overlijden van E. H. Wilfried Brieven. 
Meer dan 65 jaar lang werd hij gezonden om Gods stem te zijn en door woord en daad te getuigen van zijn ‘Blijde Boodschap’. 
Vele jaren was hij de voorbode van de Katholieke Charismatische Vernieuwing. Gods Geest leefde in hem en zijn vreugde deelde hij aan eenieder. 
Wanneer we achteromkijken en in gedachten de tekst van het lied horen: ‘Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde’, mogen we wel zeggen dat er velen hebben mogen in delen. 
Bij momenten van verdriet, laat dan die dankbare herinnering aan hem stille vreugde worden om wie hij was, en wat hij voor jullie betekende, wetende dat er een God van Liefde is en zijn naam ‘Wilfried’ geschreven staat in de palm van Zijn hand. 
Moge de geschreven woorden en het gebed, jullie kracht en sterkte zijn, en weet dat er mensen zijn die met jullie meeleven! Dat zij een luisterend oor mogen zijn wanneer jullie over Wilfried vertellen, al is het met een lach en een traan… 
Moge het Licht van Christus hem voorgaan tot nieuw leven bij de Heer, en Moeder Maria hem voor eeuwig nabij zijn! 

Veel sterkte! 
Maria Thys en familie
Roger Martensstraat, 16
3770 Membruggen-Riemst 

Guido

Uit het leven gegrepen