Gebedsgroepen

De Katholieke Charismatische Vernieuwing (KCV) is een stroming binnen de Rooms-katholieke Kerk met bijzondere aandacht en openheid voor de Heilige Geest: Gods aanwezigheid in ons en met ons.

De KCV wil helpen meer vuur, enthousiasme en diepgang in de geloofsgemeenschap te brengen, zodat ieder – groot en klein – komt tot een meer persoonlijke relatie met God.

Lofprijzing, luisteren naar Gods woord, ontmoeting, vreugde, viering, vergeving en verzoening, genezing en getuigenis zijn zomaar wat trefwoorden die iets beschrijven van waar het bij charismatische vernieuwing om gaat. Kom en beleef het mee!

God wil door zijn heilige Geest actief betrokken zijn in het leven van ieder persoonlijk. Hij houdt van ons en Hij wacht met open armen! Hij wil leiding en richting geven aan ons bestaan. Hij roept ons om anderen te dienen in zijn liefde.

De gebedsgroepen komen regelmatig samen, meestal wekelijks. Een bijeenkomst duurt doorgaans zo’n anderhalf uur. Er is plaats voor ontmoeting, er wordt samen gebeden, gezongen en in de Bijbel gelezen. Er is ruimte voor de charisma’s, er is stilte, er wordt samen gedeeld, soms wordt er ook uitleg gegeven over een bepaald onderwerp.