Bisdommen

KCV bisdom Gent nodigt u uit op een Mariale namiddag
Maria en de Heilige Geest
Basiliek Oostakker-Lourdes
Zaterdag 10 februari


Programma

14.00 onthaal
14.30 gebedsmoment/lofprijzing
15.00 lezing ‘Maria en de Heilige Geest’ door E.H. Dirk Van Der Linden
16.00 pauze en ontmoeting 16.45 stille aanbidding en slotmoment
17.15 rozenkrans
18.00 eucharistieviering

Contact
cara.nova@telenet.be Lies Vos: 0474 633 943

Kostprijs: vrije bijdrage
Iedereen van harte WELKOM