Samen voor Europa

Namens de Belgische nationale groep van ‘Samen voor Europa’*.

Hartelijke groet aan ieder lid van u !

Wellicht hoorde u reeds over ‘Samen voor Europa’, een netwerk van christelijke gemeenschappen en bewegingen uit heel Europa die groot belang hechten aan waarden als vriendschap, solidariteit, gerechtigheid, vrede en éénheid.

Dit netwerk organiseert jaarlijks bijeenkomsten op nationaal en op Europees niveau. Deze samenkomsten zijn erg bemoedigend. Er is veel openheid voor de verscheidenheid aan initiatieven genomen door de verschillende bewegingen en gemeenschappen. In het bijzonder zijn we dankbaar wanneer er over de grenzen van de gemeenschappen een gezamenlijk initiatief genomen wordt.

Het samen bidden en het luisteren naar het Woord van God staan steeds centraal bij de samenkomsten.

De Belgische nationale groep stelt graag een gemeenschappelijk gebed voor om de jaarlijkse Europadag, een feest van vrede en eenheid in Europa, op 9 mei in ons land te vieren.

Dit gebed heeft als thema ‘verzoening’ en ‘éénheid’ en zal in het Nederlands en het Frans verlopen.

Op deze dag zullen we niet de enigen zijn die voor deze intenties bidden. Ook in andere Europese landen zal dit gebeuren.

We richten ons graag tot u om enerzijds deze gebedsbijeenkomst met ons voor te bereiden (indien dat voor u mogelijk is), en anderzijds deel te nemen aan het gebed op zondag 9 mei.

Indien de corona-maatregelen op dat ogenblik nog van kracht zijn, zullen wij deze samenkomst via “videoconferentie” houden.

Vrede in de wereld kan alleen tot stand komen door het beluisteren van elkaar, in dialoog en broederlijke liefde, doorheen verzoening en gebed. Zo kunnen de hierboven vermelde waarden in praktijk worden gebracht.

Concreet vragen wij u het volgende:

Ben u of een ander lid van uw gemeenschap bereid :

– te helpen bij de voorbereiding van dit gebed. U bent in dit geval alvast uitgenodigd voor de “zoom-bijeenkomst” op maandag 15 februari om 17.30 uur.

– deel te nemen (u en/of andere leden van uw gemeenschap) aan de gebedsbijeenkomst op 9 mei (of misschien nog een ander te kiezen datum dat beter zou passen voor de meeste deelnemers).

Dank om me een seintje te geven

Van harte,

Gildo en Fabienne Gorza-Dath

mail: gorzadath.fabienne@gmail.com
tel: 0478/45.58.33

* Gemeenschappen die reeds betrokken zijn: Focolare, Sant’Egidio, Madona House, Charismatische Vernieuwing, Woord van Leven, Fondacio, Equipes Notre Dame, …