Retraite

Retraite 2023

Info volgt.

Retraite 2021
5 tot 7 november

Beste allemaal,
Ook dit jaar sluiten we aan bij de retraite van de gemeenschap Maria Kefas. Dit in het kader van CHARIS.
Hieronder alle informatie.
Groeten,
Marc Meirsman

Lieve mensen, zussen en broers,

Onze jaarlijkse retraite van de gemeenschap Maria-Kefas die doorgaat van 5 tot 7 november stellen we opnieuw open voor iedereen. Dit in de geest van Charis: “verkondig de Blijde Boodschap en de Doop in de Geest aan de hele Kerk”.
De locatie is opnieuw de prachtige accomodatie te Merville, net voorbij de Franse grens.
En we hebben opnieuw de gedreven predikante Michelle Moran bereid gevonden om deze retraite voor ons te leiden rond het thema:

Een gemeenschap worden van leerlingen met een missie – dit gaat over groeien als discipelen en ons richten naar de oproep om te evangeliseren in ons dagelijks leven

Verbonden
Geert en Myrose Moerkerke
Moderatoren gemeenschap Maria-Kefas
Coördinator Charis Vlaanderen

Gezien de coronamaatregelen kon de retraite 2020 niet doorgaan.