Retraite

Gezien de coronamaatregelen kon de retraite 2020 niet doorgaan.

Retraite 2019

In het bezinningshuis ‘TER DENNEN’ Sint-Pauluslaan 8 2390 Malle

met deken Jaak Janssen 

Deken van Bree, ere-vicaris van het bisdom Hasselt. Jaak Janssen was meer dan 30 jaar werkzaam in de bisschopsraad. Hij is nu als deken van Bree werkzaam in de parochiepastoraal. Hij is een herder die het evangelie in zijn hart draagt en uitziet naar leven gevende ontmoetingen waarin geloof opborrelt.

Het thema van deze retraite was:

Handelingen van de apostelen 

Het geloof komt met Pinksteren tot spreken en het begint zich verder uit te spreken in de kracht van de Heilige Geest. Geweldige getuigenissen, grote geloofsbelijdenissen, bekeringen in de diepte, momenten van gebed: de Heilige Geest bewerkt concrete mensen en gemeenschappen. Het woord van God komt tot leven en verspreidt zich. 

Beluister hier één van de toespraken.