PowerPoint Charis gepresenteerd door Tony Laureys Belgisch lid van het Europees coördinatieteam