VERHEERLIJK DE HEER

LOFPRIJZINGSBROCHURE

Er schuilt een geweldige kracht in het loven en prijzen van God in alle omstandigheden.

Met het oog op de toekomst die God al aan het scheppen is in deze coronatijd, is dit een oproep om opnieuw te bezinnen over de kern van de lofprijzing.

Deze brochure tracht een helder antwoord te geven op onderstaande vragen en je vindt er ook praktische tips voor de gebedssamenkomsten.

– Wat is lofprijzing en wat is het niet?
– Hoe, waar, waarmee, waarom, wanneer, met wie zullen we de Heer prijzen?

Bestellen:

KCV Dienstencentrum, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt

e-mail: info@kcvvlaanderen.be
of via de webshop:

https://dienstencentrumkcv.be/Voor meer info, ga naar LOFPRIJZING