Kardinaal Cantalamessa – 0ntslag Jean-Luc Moens

Kardinaal Cantalamessa
Rome, 27 maart 2021


Beste broeders en zusters van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Jullie hebben het ontslag vernomen van onze dierbare Jean-Luc Moens. Hij heeft ons een
ontroerend voorbeeld nagelaten van toewijding aan de stroom van genade en CHARIS,
waarbij hij al zijn energie gaf in een moeilijke familiesituatie.

Met zijn pijnlijke verlatenheid heeft hij CHARIS een voorbeeld nagelaten dat we niet zullen vergeten en we zullen hem vergezellen met onze genegenheid.

In dit overgangsmoment wil ik dat je weet dat ik dicht bij je ben, vooral met mijn gebeden. Ik verzoek u dringend vooruit te kijken, vol vertrouwen in de trouw van de Heer.

We weten dat we een schat in onze handen hebben die bestemd is voorde hele Kerk en we moeten doorgaan met nederigheid en moed om het aan te bieden, wetende dat de stroom van genade van de Geest op eigen kracht zijn weg vindt naar het hart en wegen en plaatsen bereikt waar we dat het minst verwachten.

Moed dus,
dienaren van de Heilige Geest.

Ik herinner u en mij aan de bemoedigende woorden van de profeet Haggaï die ik op 8
juni 2019 in de Paulus VI-zaal heb verkondigd ter gelegenheid van de inhuldiging van de
CHARIS-dienst:

“Niettemin, houd goede moed, Zerubbabel – zo luidt de godsspraak van de Heer -; houd goede moed, gij hogepriester Jozua, zoon van Jehosadak; houd goede moed, gij allen die het land bewoont – zo luidt de godsspraak van de Heer. Ga aan het werk! Ik ben met u! Zo luidt de godsspraak van de Heer van de legerscharen (Haggai 2,4).


Moed, moed, alle mensen
van de Katholieke Charismatische Vernieuwing,
om te werken
omdat Ik met jullie ben, zegt de Heer!

Je broer Raniero
Kardinaal Cantalamessa, ofmcap