Commissie Christelijke eenheid

Doel


CHARIS, een instrument ten dienste van de Katholieke Charismatische Vernieuwing, heeft een “Christelijke Eenheidscommissie” (CUC) ingesteld met als doel de eenheid van het lichaam van Christus te bevorderen en eraan te werken, zoals uitgedrukt in het gebed van Jezus Christus (Johannes 17,21).

CUC heeft leden die verschillende kerkgenootschappen vertegenwoordigen die zich inzetten om de eenheid van alle christenen te dienen door middel van relationele oecumene en door samenwerking om de evangelisatie, de doop in de Heilige Geest en de beoefening van charisma’s te helpen verdiepen en promoten.

Daartoe zal CUC vormings- en trainingsprogramma’s aanbieden in alle aspecten van de oecumene en oecumenische bijeenkomsten sponsoren om haar doel te dienen.

Samen zijn als broeders en zusters met verschillende kerkelijke achtergronden, en samen werken aan de bevordering van doelen waarmee alle christenen instemmen, is op zichzelf een krachtig getuigenis van het soort eenheid waar onze Heer naar verlangde en waarvoor Hij bad.

Leden van de CHARIS Commissie Christelijke Eenheid
Jean Barbara, Libanon (Grieks-katholiek) – President Sword of the Spirit gemeenschap (CISC*). Dr. Walter Dürr, Zwitserland – Pastor van Jahu-gemeenschap, onderdeel van de Hervormde Kerk; directeur van het Studiecentrum for Faith and Society aan de Universiteit van Friburg.
Diaken Johannes Fichtenbauer, Oostenrijk – voorzitter van het Europese netwerk van gemeenschappen (CISC *). Lisa Loden, Israël – Joodse discipel van Jezus, opvoeder, messiaanse leider. Dr. Norberto Saracco, Argentinië – Pastor van de Good News Kerk in Buenos Aires (Pinksterkerk); coördinator van de Raad van Pastors van Buenos Aires City. Bisschop Peter Smith, VS – Hulpbisschop Portland, Oregon (CISC *). Aartspriester Vader Drtad Uzunyan, Armeens patriarchaat van Istanbul, oecumenisch vertegenwoordiger van het patriarchaat.
Fr. Etienne Vetö, Frankrijk – Chemin Neuf gemeenschap (CISC *). Christy Wimber, VS – Internationale leraar, predikant en auteur. Julia Torres, Argentinië – Coördinator.

CISC = CHARIS International Service of Communion