Charis Pinkstervigilie 2021 – Vertaling van de video

Het is de tijd van de Heilige Geest

Pinksteren 2021

Wereldwijd verbonden

22 mei – 21.00 uur

Stel u voor: alle naties verenigd op hetzelfde uur.

De Heilige Geest heeft de aarde bezocht.

Jeruzalem in het jaar 33: eerste Pinksteren in de geschiedenis.

Topeka, Kansas (USA) in het jaar 1900: eerste vernieuwing van Pinksteren.

Rome in het jaar 1962: Tweede Vaticaans Concilie:

Een nieuwe openheid voor de Heilige Geest.

Buenos Aires in het jaar 2003: een gemeenschap van evangelische en katholieke christenen, vernieuwd in de Heilige Geest (waarvan de toenmalige kardinaal Bergoglio, onze Paus, deel uitmaakte).

De eenheid kwam al op gang.

Wij zullen live verbonden zijn vanuit deze steden op hetzelfde ogenblik.

Internationale oecumenische Pinkstervigilie

22 mei – 21.00 uur

Doe mee!