Bid en smeek in de Geest

“Bid en smeek in de Geest” is een aan-
vulling op de eerste brochure “Als gij
bidt, zeg dan … “. 
Daarvan is nog een
voorraad beschikbaar.

6 gebeden bij het Weesgegroet,
10 gebeden voor allerlei gelegenheden,
10 gebeden voor de grote wereldnoden,
4 gebeden bij het Magnificat.

De teksten willen een hulp zijn bij het persoonlijk gebed of bij het gebed in het gezin. Het boekje kan ook aangeboden worden als geschenkje bij een ziekenbezoek, aan mensen in rusthuizen of bij tal van andere gelegenheden. Ook zij die werkzaam zijn in de pastoraal zullen hierin een aanbod vinden van zinvolle gebedsteksten voor allerlei vieringen en andere gelegenheden.

Bid en smeek in de Geest, 32 blz., gei1lustreerd
ex.: € 6,00 (excl. verzendingskosten)

Bestellen:

KCV Dienstencentrum, Kortrijkstraat 17, 8700 Tielt

e-mail: info@kcvvlaanderen.be
of via de webshop:

https://dienstencentrumkcv.be/