Agenda

FEEST VAN DE GEEST

18 maart 2023


Provinciaal Vormingscentrum Oostmalle


NNN

Mgr. Koen Vanhoutte zal in de voormiddag te gast zijn.

De bisschoppen | Sint-Romboutskathedraal

De bisschoppenconferentie duidde in 2021
mgr. Koen Vanhoutte aan als bisschop referent
voor de charismatische vernieuwing in Vlaanderen.
Onderwerp:
“Daar wij leven door de Geest,
moeten we ook leven volgens de Geest”.
(Galaten 5,25)

Het namiddagprogramma wordt verzorgd door het SAFE-college van Mechelen.
De studenten zullen er hun geloofsgetuigenis en lofzang brengen.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.