Pinksterwake Charis 2021

CHARIS organiseert
via de Commissie voor Christelijke Eenheid
een oecumenische Pinksterwake

zaterdag 22 mei 2021, 22.00 uur


Deze online wake zal live plaatsvinden vanaf 4 iconische locaties over de hele wereld:
we beginnen in Rome en eindigen in Jeruzalem, via Buenos Aires.
In elk van deze steden zullen we in gebed geleid worden door christenen van verschillende kerken en gemeenschappen. Alles bij elkaar zullen we tot de Heilige Geest bidden voor een nieuw Pinksteren over de wereld. Het wordt een onvergetelijk moment om samen te kunnen bidden terwijl Jezus zelf de Vader erom vroeg (Joh 17,21).
We zullen de vreugde hebben om de Heilige Geest te aanroepen in Jeruzalem, de stad waar het eerste Pinksteren plaatsvond. We zullen ook andere gasten hebben.
Reserveer je plek en vertel het om je heen! Dit wordt een onvergetelijk evenement!
Laten we ons bij de voorbereiding op Pinksteren bij elkaar aansluiten.


CHARIS bereidt actief de volgende Pinksterviering voor.


In dit jaar waarin we de 120ste verjaardag vieren van de eerste doop in de Geest in Topeka, Kansas, nodigen we alle christenen uit die samen met ons de Heilige Geest willen aanroepen over de Kerk en de wereld.
We willen u eraan herinneren dat ter voorbereiding op het eerste Pinksteren de discipelen bijeenkwamen en “allen wijdden zich eensgezind aan het gebed, samen met enkele vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en zijn broers” (Handelingen 1,14). Dit is de eenheid die we voorstellen door eensgezind te bidden, wetende dat de Heilige Geest de aantrekkingskracht van die gemeenschap van harten niet zal weerstaan.
Daartoe heeft CHARIS twee fasen voorbereid:

1. Een week van gebed
Gepland van zondag 16 mei en zaterdag 22 mei. We stellen een gebedstraject voor op basis van het Woord van God. Het wordt een eenvoudig reisschema, dat we allemaal kunnen aanvullen zoals ze willen, afhankelijk van de kansen die zich in het dagelijks leven voordoen. Elke dag zal het mogelijk zijn om te mediteren met een bijbeltekst over de Heilige Geest, om te bidden voor de eenheid van christenen en om de Heilige Geest te aanroepen.
Het huidige voorstel zal beschikbaar zijn op de CHARIS-website, maar ook elke dag op onze Facebook- en Instagram-pagina’s wanneer we Pinksteren naderen.

2. Een oecumenische wake
Gepland op zaterdag 22 mei (tijd in Rome), als een geweldig moment van volledig oecumenisch gebed, live uitgezonden vanuit 4 steden in de wereld om de Heilige Geest te aanroepen:
• Rome, een gebed geleid door de CHARIS Nationale Dienst van Communie Italië,
• Topeka, een oecumenisch gebed waar de eerste doop in de Geest plaatsvond op 1 januari 1901,
• Buenos Aires met CRECES (Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu Santo; de vernieuwde gemeenschap van charismatische lutherse en katholieke christenen, de oecumenische groep waarbij kardinaal Bergoglio zich een aantal jaren aansloot en een profetische rol speelde in het werk dat wordt gedaan voor de eenheid van christenen,
• Jeruzalem, de stad waar het eerste Pinksteren plaatsvond, met een groep christenen waaronder Messiaanse Joden.
We hebben ook een aantal speciale gasten waarvan de namen binnenkort bekend worden gemaakt.
Deze wake zal beschikbaar zijn in verschillende talen en op verschillende kanalen: YouTube, Facebook etc.
Noteer deze datum alstublieft onmiddellijk in uw agenda: het zal een geweldig moment van eenheid in gebed worden om in te gaan op de wens die Jezus zelf heeft geuit:

“Dat ze allen één mogen zijn, zoals u, Vader, in Mij en Ik in u, opdat zij ook in Ons mogen zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt!
”(Joh. 17,21).