Eenheid onder de Christelijke kerken

Dankbaarheid om wat de Heilige Geest in andere christelijke kerken bewerkt  Het is heel belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat de andere christelijke Kerken niet totaal in de dwaling staan, evenmin als wij, katholieken, de volheid van de waarheid consequent beleven. Het Concilie wees er reeds op: “De Kerken van het Oosten bezitten … Meer lezen over Eenheid onder de Christelijke kerken