CHARIS-MISSIE IN DE WERELD – KOMENDE ACTIVITEITEN

Totdat er een nieuwe CHARISmoderator zal worden aangesteld door het Dicasterie van Leken, Familie en Leven, zal het CHARIS-kantoor in Rome normaal werken. Zoals gewoonlijk zal het kantoor voor Pasen van 1 april tot 6 april sluiten. Vorig jaar koos Jean-Luc Moens als CHARISmoderator 3 leden van de CISC-groep om nauwer met hem samen te werken, Pino Scafuro, Mgr. Peter Smith en Etienne Vettö met Julia Torres. Tijdens de Zoom-ontmoeting met de leden van de CISC op 27 maart, heeft de CHARIS International Service of Communion besloten dat Julia Torres in het CHARIS-kantoor in Rome de verbindingspersoon zal zijn en Milagros Carbajal als Office Manager, totdat de nieuwe moderator is benoemd. De Office Manager zal het Bureau blijven leiden in samenwerking met de drie bovengenoemde leden van de CISC.

Activiteiten voor de komende maanden

Oecumenische vigilie van Pinksteren. De wake vindt plaats op 22 mei en wordt voorafgegaan door een week van gebed voor christelijke eenheid.

Vormingscursussen.

St.-Jozefretraite die in april begint. Op onze website zijn al data beschikbaar in de verschillende talen.

DABAR-project dat met Pasen begint en een jaar zal duren.

Ander nieuws zal in ons Magazine worden gepubliceerd.

God zegene je! Rome 27 maart 2021

CHARIS-kantoor