Bidden met de smartphone

In oktober hebben we met 10 broers en zussen uit de gebedsgroep een WhatsApp-groepje opgericht, zodat we met de smartphone in contact met elkaar kunnen staan. Elke avond stuurt een broer een bijbeltekst door, waarop sommigen reageren. Stilaan hebben we ontdekt dat daardoor een mooie verbondenheid groeit. Het blijft niet bij die ene dagelijkse bijbeltekst. Dan een broer, dan een zus stuurt een tekst, een lied (filmpje), een bijbeltekst… Op een gegeven dag, heel spontaan werd het heen en weer sturen en reageren op elkaar eigenlijk een lofgebed. Het ging zo:

Na het sturen van een gebedstekst, reageerde iemand: Want Heer uw liefde is alles voor ons!
En weer een ander: Ja, alles!
Weer iemand: Ja, ook alles voor mij.

En zo ging het verder, de een na de ander, ondersteund door liederen
uit onze zangbundel ‘Zing een nieuw lied’.
– Geprezen zij de Heer.
– Alabare!
– Laat ons zingen en juichen voor God.
– En aan Hem de glorie geven.
– Vader Almachtig wat zijt Gij groot, wat zijt Gij lief, alle eer komt U toe.
– Hoe groot zijt Gij God, hoe groot is uw Naam!
– (Filmpje met lied) O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht…

– Dank U Heer, voor de verbondenheid met elkaar.
– Alleluia!
– Ja, hoe groot is onze God, Hij zij geprezen.
– De Heer is verbonden met ieder van ons en door de Heer zijn wij verbonden met elkaar. Vader mijn – God, ik dank U zozeer…

Zo waren we aan het loven en prijzen met elkaar, niet gepland, maar heel spontaan. Met de smartphone…

Ondertussen zijn we begonnen met wekelijks via het internet (PRAATBOX)
samen te bidden en te zingen.